Udar mózgu - objawy, leczenie i droga do powrotu do zdrowia

Udar mózgu jest poważnym stanem medycznym, który może mieć długotrwałe konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta. Jest to jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności i zgonów na całym świecie.

Co to jest udar mózgu?

Udar mózgu, znany również jako apopleksja, jest nagłym zaburzeniem krążenia krwi w mózgu, które prowadzi do uszkodzenia jego tkanek. Może wystąpić w dwóch głównych formach:

 1. Udar niedokrwienny – jest to najczęstsza forma udaru, stanowiąca około 85% wszystkich przypadków. Występuje, gdy zakrzep lub zator blokuje naczynie krwionośne, uniemożliwiając dopływ krwi do części mózgu. Brak krwi, a co za tym idzie tlenu i składników odżywczych, powoduje obumarcie komórek mózgowych.
 2. Udar krwotoczny – występuje, gdy naczynie krwionośne w mózgu pęka, powodując krwawienie do mózgu lub jego otoczenia. Może to być spowodowane nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem mózgowym lub urazem głowy. Krwotok powoduje obumarcie komórek mózgowych i zwiększa ciśnienie wewnątrz czaszki, co dodatkowo uszkadza tkankę mózgową.

Jakie są główne objawy udaru mózgu?

Główne objawy udaru mózgu można zapamiętać za pomocą akronimu FAST:

 1. F – Face (twarz) – osłabienie lub drętwienie mięśni twarzy, często po jednej stronie. Można zauważyć, że jedna strona twarzy opada, szczególnie podczas uśmiechu.
 2. A – Arm (ręka) – osłabienie lub drętwienie jednej ręki. Osoba może mieć trudności z uniesieniem jednej ręki.
 3. S – Speech (mowa) – problemy z mówieniem lub rozumieniem mowy. Mowa może być bełkotliwa, niewyraźna lub całkowicie utracona.
 4. T – Time (czas) – czas jest kluczowy. Jeśli zauważysz te objawy, natychmiast zadzwoń po pomoc medyczną.

Dodatkowe objawy udaru mózgu mogą obejmować:

 • Nagły, silny ból głowy bez wyraźnej przyczyny.
 • Problemy z widzeniem na jedno lub oba oczy, takie jak niewyraźne widzenie lub utrata wzroku.
 • Trudności z chodzeniem, zawroty głowy, utrata równowagi lub koordynacji.
 • Nagłe osłabienie lub drętwienie jednej strony ciała, obejmujące również nogi.
 • Zaburzenia świadomości, takie jak dezorientacja, splątanie lub utrata przytomności.

W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów ważne jest, aby jak najszybciej szukać pomocy medycznej, ponieważ szybkie leczenie może znacząco poprawić rokowania i zmniejszyć ryzyko powikłań.

 

Jakie są główne przyczyny udaru mózgu?

Główne przyczyny udaru mózgu różnią się w zależności od typu udaru: udar niedokrwienny i udar krwotoczny. Poniżej opisaliśmy szczegółowe przyczyny dla obu typów udarów.

Udar niedokrwienny

Udar niedokrwienny jest spowodowany zablokowaniem naczynia krwionośnego, które dostarcza krew do mózgu. Główne przyczyny to:

 • Zakrzepy (tromboza) – mogą powstawać w naczyniach krwionośnych mózgu lub szyi, blokując przepływ krwi.
 • Zatory (embolizacja) – zator to fragment skrzepu krwi, który przemieszcza się z innej części ciała (często serca) do naczyń krwionośnych mózgu, powodując zablokowanie przepływu krwi.
 • Zwężenie tętnic (miażdżyca) – nagromadzenie blaszek miażdżycowych w tętnicach prowadzi do ich zwężenia i utrudnia przepływ krwi, co zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów.

Udar krwotoczny

Udar krwotoczny jest spowodowany pęknięciem naczynia krwionośnego w mózgu, co prowadzi do krwawienia. Główne przyczyny to:

 • Nadciśnienie tętnicze – przewlekłe wysokie ciśnienie krwi może osłabiać ściany naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich pęknięcia.
 • Tętniaki – wybrzuszenie lub osłabienie ściany naczynia krwionośnego, które może pęknąć, powodując krwawienie.
 • Malformacje naczyniowe (np. naczyniaki tętniczo-żylne) – wrodzone nieprawidłowości naczyń krwionośnych mogą prowadzić do ich pęknięcia.
 • Urazy głowy: Ciężkie urazy głowy mogą powodować krwawienie do mózgu.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi – choroby lub leki, które wpływają na krzepnięcie krwi, mogą zwiększać ryzyko krwotoku.

Czynniki ryzyka

Niezależnie od typu udaru, istnieje kilka wspólnych czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu:

 • Wiek – ryzyko udaru wzrasta wraz z wiekiem.
 • Historia rodzinna – skłonność genetyczna może zwiększać ryzyko.
 • Płeć – mężczyźni mają nieco wyższe ryzyko udaru niż kobiety.
 • Nadciśnienie tętnicze – najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka dla obu typów udaru.
 • Choroby serca – w tym migotanie przedsionków, niewydolność serca i choroba niedokrwienna serca.
 • Cukrzyca – zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego.
 • Wysoki poziom cholesterolu – może prowadzić do miażdżycy i zwiększać ryzyko udaru niedokrwiennego.
 • Palenie tytoniu – zwiększa ryzyko zarówno udaru niedokrwiennego, jak i krwotocznego.
 • Otyłość i brak aktywności fizycznej – zwiększają ryzyko nadciśnienia, cukrzycy i chorób serca, co z kolei zwiększa ryzyko udaru.
 • Nadużywanie alkoholu – może prowadzić do nadciśnienia i uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Świadomość tych przyczyn i czynników ryzyka jest kluczowa w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu udaru mózgu.

 

Jakie są kroki w leczeniu udaru mózgu?

Leczenie udaru mózgu jest pilne i wymaga szybkiego działania, aby zminimalizować uszkodzenia mózgu i poprawić szanse na powrót do zdrowia. Kroki w leczeniu udaru mózgu różnią się w zależności od rodzaju udaru: udar niedokrwienny i udar krwotoczny. Główne etapy leczenia przedstawiamy poniżej.

Leczenie udaru niedokrwiennego

 1. Natychmiastowa interwencja medyczna:
  • Tromboliza – podanie dożylnie leku trombolitycznego (np. alteplaza) w celu rozpuszczenia zakrzepu. Powinno być wykonane w ciągu 4,5 godziny od wystąpienia objawów.
  • Trombektomia mechaniczna – zabieg mechanicznego usunięcia zakrzepu z dużych naczyń mózgowych za pomocą specjalnych cewników. Może być skuteczny do 24 godzin od wystąpienia objawów.
 2. Stabilizacja stanu pacjenta:
  • Kontrola ciśnienia krwi.
  • Utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.
  • Leczenie zaburzeń elektrolitowych i innych stanów zagrażających życiu.
 3. Profilaktyka wtórna:
  • Leki przeciwpłytkowe (np. aspiryna) lub przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) w celu zapobiegania kolejnym udarom.
  • Statyny w celu obniżenia poziomu cholesterolu.
  • Modyfikacja stylu życia: rzucenie palenia, zmniejszenie spożycia alkoholu, zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna.
 4. Rehabilitacja:
  • Fizjoterapia – poprawa ruchomości i siły mięśni.
  • Terapia zajęciowa – nauka wykonywania codziennych czynności.
  • Terapia logopedyczna – poprawa zdolności mówienia i połykania.
  • Terapia neuropsychologiczna – leczenie problemów z pamięcią, myśleniem i emocjami.

Leczenie udaru krwotocznego

 1. Natychmiastowa interwencja medyczna:
  • Obniżenie ciśnienia krwi, aby zmniejszyć ryzyko dalszego krwawienia.
  • Leki przeciwdziałające krwawieniu, jeśli pacjent przyjmował leki przeciwzakrzepowe.
  • Operacja chirurgiczna w celu usunięcia krwiaka lub naprawy uszkodzonego naczynia krwionośnego (np. klipsowanie tętniaka, koagulacja).
 2. Stabilizacja stanu pacjenta:
  • Monitorowanie i kontrolowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
  • Leczenie obrzęku mózgu.
  • Zapewnienie odpowiedniego poziomu tlenu i wsparcie oddechowe w razie potrzeby.
 3. Profilaktyka wtórna:
  • Leczenie nadciśnienia tętniczego.
  • Kontrola cukrzycy i poziomu cholesterolu.
  • Unikanie czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i nadmierne spożycie alkoholu.
 4. Rehabilitacja:
  • Fizjoterapia: Rehabilitacja ruchowa, poprawa koordynacji i siły mięśni.
  • Terapia zajęciowa: Nauka codziennych czynności i poprawa samodzielności.
  • Terapia logopedyczna: Poprawa mowy, języka i umiejętności połykania.
  • Terapia neuropsychologiczna: Leczenie zaburzeń poznawczych i emocjonalnych.

Wsparcie długoterminowe

Leczenie udaru mózgu często wymaga długoterminowej rehabilitacji i wsparcia, aby pacjent mógł odzyskać jak największą sprawność i jakość życia. Wsparcie rodziny i opiekunów, a także dostęp do specjalistycznych usług medycznych i rehabilitacyjnych, jest kluczowe w procesie zdrowienia.

Szybka interwencja i skuteczne leczenie mogą znacząco poprawić rokowania i zmniejszyć ryzyko trwałych uszkodzeń mózgu oraz powikłań.

 

Jakie są skutki udaru mózgu?

Skutki udaru mózgu mogą być różnorodne i zależą od obszaru mózgu, który został uszkodzony, oraz od stopnia uszkodzenia. Mogą one obejmować zarówno fizyczne, jak i poznawcze oraz emocjonalne konsekwencje.

Skutki fizyczne

 • Osłabienie lub paraliż – może wystąpić osłabienie lub paraliż jednej strony ciała (hemiplegia) lub tylko jednej kończyny (hemipareza).
 • Problemy z równowagą i koordynacją – pacjenci mogą mieć trudności z chodzeniem, staniem i wykonywaniem precyzyjnych ruchów.
 • Problemy z mową (afazja) – trudności w mówieniu, rozumieniu mowy, czytaniu i pisaniu. Może obejmować afazję ekspresyjną (trudność w wyrażaniu myśli) i afazję receptywną (trudność w rozumieniu mowy).
 • Dysfagia – problemy z połykaniem, co może prowadzić do ryzyka zachłyśnięcia i problemów z odżywianiem.
 • Problemy ze wzrokiem – może dojść do utraty widzenia na jedno oko lub w jednym polu widzenia obu oczu (hemianopsja).

Skutki poznawcze

 • Problemy z pamięcią – trudności w zapamiętywaniu nowych informacji oraz w przypominaniu sobie wcześniejszych wspomnień.
 • Trudności z koncentracją – problemy z utrzymaniem uwagi i skupieniem się na zadaniach.
 • Zaburzenia planowania i organizacji – trudności w planowaniu działań, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.
 • Problemy z myśleniem abstrakcyjnym – trudności w zrozumieniu złożonych konceptów i relacji między różnymi elementami.

Skutki emocjonalne i psychiczne

 • Depresja – poczucie smutku, beznadziejności i utraty zainteresowania życiem.
 • Lęk – nadmierne zamartwianie się i napięcie.
 • Zmiany osobowości – pacjenci mogą stać się bardziej drażliwi, impulsywni lub wycofani.
 • Zaburzenia emocjonalne – trudności w kontrolowaniu emocji, mogą występować nagłe napady płaczu lub śmiechu (labilność emocjonalna).

Skutki społeczne

 • Izolacja społeczna – problemy z komunikacją i mobilnością mogą prowadzić do izolacji społecznej i utraty kontaktów towarzyskich.
 • Trudności zawodowe – wiele osób po udarze ma trudności z powrotem do pracy, co może prowadzić do problemów finansowych i poczucia utraty tożsamości zawodowej.

Rehabilitacja i wsparcie

Skutki udaru mózgu mogą być trwałe, ale rehabilitacja i odpowiednie wsparcie mogą znacznie poprawić jakość życia pacjentów. Rehabilitacja obejmuje fizjoterapię, terapię zajęciową, terapię logopedyczną oraz wsparcie psychologiczne. Celem jest maksymalna poprawa funkcji, zwiększenie samodzielności i pomoc w powrocie do normalnego życia.

Wczesna interwencja i regularna terapia są kluczowe w procesie powrotu do zdrowia po udarze mózgu. Ważne jest także wsparcie ze strony rodziny i opiekunów, aby pacjent mógł skutecznie radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi z udaru.

 

Podsumowanie

Udar mózgu jest poważnym stanem medycznym, który wymaga szybkiej interwencji i długotrwałej rehabilitacji. Współpraca interdyscyplinarnego zespołu specjalistów odgrywa kluczową rolę w procesie powrotu do zdrowia, pomagając pacjentom radzić sobie z fizycznymi, poznawczymi i emocjonalnymi skutkami udaru.

Wczesne rozpoznanie objawów i szybkie leczenie mogą znacząco poprawić rokowania pacjenta i jego jakość życia. Współpraca multidyscyplinarna jest kluczowa dla optymalnego wsparcia i rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu. W krakowskim Centrum Terapii Synteza zapewniamy kompleksową opiekę specjalistycznego zespołu, w skład którego wchodzą:

 • neuropsycholog,
 • neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog,
 • psychoterapeuta. 

Poznaj rolę tych specjalistów w procesie rekonwalescencji w naszym wpisie blogowym.

 

Umów wizytę

w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

w celu umówienia wizyty zadzwoń pod 535 77 87 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

Skomentuj