Depresja

Czym jest depresja?

Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem nastroju. Zaliczamy ją więc do grupy zaburzeń psychicznych związanych z nieprawidłową regulacją nastroju. Mając depresję nastrój uwarunkowuje często wewnętrzne przygnębienie, poczucie braku sensu, a czasami przez bliżej nieokreślony lęk i niepokój lub utratę zainteresowań i przyjemności. Smutek i poczucie osamotnienia czy rezygnacji także często towarzyszą osobom w depresji.

 

Jakie są objawy depresji?

Objawy depresji można podzielić na 4 grupy; afektywne, poznawcze, behawioralne oraz somatyczne.

Pierwsza grupa – objawy afektywne to takie, które odnoszą się do nastroju i uczuć. Do typowych objawów depresji z tej grupy zalicza się;

 • obniżony nastrój/przygnębienie,
 • smutek,
 • poczucie pustki,
 • uczucie bezradności,
 • utrata radości życia i dotychczasowych zainteresowań,
 • zanik odczuwania przyjemności,
 • apatia,
 • płacz,
 • drażliwość.

 

Objawy poznawcze w depresji to takie, które związane są z zaburzeniem myślenia. Przejawiają się poprzez:

 • zaburzenia koncentracji,
 • problemy z pamięcią,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • negatywne myślenie o samym sobie, ale też o otoczeniu i wizji przyszłości,
 • niską samoocenę i nadmierny krytycyzm wobec własnej osoby,
 • poczucie winy nieadekwatne do sytuacji,
 • myśli dotyczące utraty panowania nad własnym życiem i niezdolności do rozwiązania problemów,
 • przekonania odzwierciedlające brak nadziei na przyszłość i realizację celów,
 • w skrajnych sytuacjach mogą pojawić się myśli o śmierci czy nawet próby odebrania sobie życia – w takich przypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do specjalisty lub skontaktować pod numerem telefonu z najbliższym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej bądź telefonem zaufania.

 

Do objawów behawioralnych depresji zaliczamy te związane z zachowaniem. Mogą to być symptomy takie jak:

 • obniżona motywacja,
 • wycofanie z aktywności społecznej, unikanie interakcji,
 • długie okresy przebywania w łóżku,
 • utrata zainteresowania światem,
 • czasami towarzyszyć może także spowolnienie ruchowe – lub odwrotnie; pobudzenie i niepokój.

 

Ostatnia grupa objawów to objawy somatyczne, czyli związane z apetytem, snem i energią. Do typowych, somatycznych objawów depresji należą:

 • obniżony poziom energii,
 • zmiany wzorca snu; mogą to być trudności z zasypianiem i niedosyt snu lub przeciwnie – nadmiar snu i problemy z wybudzaniem się,
 • zmiany łaknienia; zwiększony lub zmniejszony apetyt i towarzyszące temu wahania wagi.

 

Należy pamiętać o tym, że ludzie dotknięci depresją mogą różnić się pod względem przejawów chorobowych.

 

Depresja u dorosłych

Depresja występująca u osób dorosłych częściej objawia się przez zanik przyjemności, spowolnienie psychomotoryczne, wahania rytmu dobowego; wczesnym budzeniu się oraz chudnięcie.

 

Depresja u dzieci i młodzieży

We wszystkich grupach wiekowych rozpoznawalne są te same cechy depresji. Jednak u dzieci często zdarza się, że zamiast wewnętrznego przygnębienia objawia się ona przez różnego rodzaju zachowania niszczycielskie lub agresję. Może być to jeden z powodów, przez który ciężej jest ją rozpoznać u młodszych pacjentów. Depresja u dzieci charakteryzuje się wysokim poziomem współistniejących zaburzeń, takimi jak na przykład zaburzenia zachowania lub zaburzenia lęku separacyjnego.

Młodzież, u której występuje depresja, częściej niż dzieci mówi wprost o swoich dolegliwościach; przygnębieniu, smutku i częściej też doświadcza dolegliwości natury somatycznej oraz obniżenia samooceny. W tej grupie wiekowej częściej współwystępują zaburzenia odżywiania i/lub zaburzenia dotyczące spożywania substancji psychoaktywnych. Mogą wystąpić także zaburzenia lękowe i zachowania niszczycielskie

 

Depresja poporodowa

Po porodzie wiele kobiet odczuwa przez okres do około 7 dni takich dolegliwości jak płaczliwość, bezsenność, zmienność nastroju i słaby apetyt, co jest całkowicie naturalne i spowodowane zmianami hormonalnymi, jakie zachodzą w tym czasie w organizmie kobiety. Potocznie to zjawisko nazywane jest ,,baby blues’’. Jednak kiedy objawy te zaczynają się przedłużać i nie ustępują w okresie kolejnych tygodni, dochodzi wówczas do epizodu depresji. Dotyka ona zazwyczaj kobiet, które już przed porodem miały pewne problemy emocjonalne.

 

Jak poradzić sobie z depresją?

W leczeniu depresji niezbędna jest pomoc odpowiedniego specjalisty. Warto udać się na pierwszą konsultację do lekarza psychiatry, który postawi odpowiednią diagnozę i wesprze leczenie farmakologiczne, a dodatkowo pomocne jest wsparcie psychoterapeuty. Korzystając z kompleksowej opieki specjalistów można uzyskać najlepsze rezultaty.

 

 

Jeżeli podejrzewasz u siebie depresje umów się na wizytę.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 535 77 87 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

Skomentuj