logo

Centrum Terapii Synteza to zespół terapeutów i lekarzy. Pacjent, w zależności od zgłoszonej problematyki jest diagnozowany (zazwyczaj przez lekarza lub jednego z psychoterapeutów), a następnie, według indywidualnego planu leczenia, kierowany do kolejnych specjalistów. Wszystkie wizyty i spotkania odbywają się w jednym miejscu, w sześcio-gabinetowym kompleksie medycznym, mieszczącym się na parterze, w budynku biurowym przy ul. Bonarka 11, w Krakowie, niedaleko Ronda Matecznego.

Ze względu na charakter naszej pracy przykładamy szczególne znaczenie do ważności takich zasad etycznych jak poufność, klarowność wzajemnych ustaleń, rzetelność procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

W razie potrzeby nasi specjaliści mogą prowadzić między sobą konsultacje, co jest poprzedzone zgodą ze strony pacjenta. Członkowie zespołu psychoterapeutów stale kształcą swoje umiejętności, a także uczestniczą w niezwykle ważnych spotkaniach, jakimi są superwizje. Superwizja polega na rozpatrywaniu sposobu pracy i sytuacji danego pacjenta z innym, posiadającym uprawnienia superwizora, terapeutą. Efekty superwizji zawierają wzrost jakości pracy terapeuty, a także w znacznym stopniu eliminują stres wynikający z pracy zawodowej.