Zadbaj o swoje płuca!

Zapraszamy na konsultacje pulmonologiczne w Centrum Terapii Synteza w Krakowie.

 

Jakie choroby układu oddechowego są u nas leczone? 

Astma oskrzelowa – to przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, charakteryzująca się nadreaktywnością oskrzeli i występowaniem epizodów duszności, kaszlu, świszczącego oddechu i uczucia ucisku w klatce piersiowej.

 • Przyczyny: nadwrażliwość oskrzeli, alergeny, zakażenia, czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne.
 • Objawy: duszność, kaszel, świsty w klatce piersiowej, uczucie ściskania w klatce piersiowej.
 • Leczenie: inhalatory przeciwzapalne, leki przeciwalergiczne, oraz edukacja pacjenta dotycząca planu postępowania w nagłych przypadkach.

 

Terapia biologiczna astmy ciężkiej – jak wygląda?

Terapia biologiczna stała się rewolucyjnym postępem w leczeniu ciężkiej astmy, zwłaszcza w przypadkach, kiedy standardowe leczenie okazuje się niewystarczające. Opiera się ona na zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych cząsteczek, które hamują konkretny element odpowiedzi immunologicznej odpowiedzialnej za objawy astmy.

Korzyści z terapii biologicznej obejmują zmniejszenie częstości i nasilenia zaostrzeń astmy, możliwość zmniejszenia dawki przyjmowanych leków doustnych oraz poprawę jakości życia pacjentów. Ważne jest indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz regularna ocena odpowiedzi organizmu na leczenie, aby dostosowywać terapię do aktualnych potrzeb chorego. Przed zastosowaniem terapii biologicznej pacjent powinien zostać dokładnie przebadany i zakwalifikowany przez specjalistę pulmonologa.

 

Jakie czynniki wywołują atak astmy?

Astmę oskrzelową cechuje nadwrażliwość dróg oddechowych, która może zostać wyzwolona przez szereg czynników. Do najczęstszych należą alergeny, takie jak pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt czy pleśnie. Inne czynniki to zanieczyszczenia powietrza, ostre infekcje wirusowe (np. przeziębienie), intensywny wysiłek fizyczny, dym tytoniowy, zmiany temperatury czy nawet stres emocjonalny. Ważne jest, aby osoby z astmą identyfikowały swoje indywidualne czynniki wyzwalające i, o ile to możliwe, unikały ich, aby zmniejszyć ryzyko ataku. 

 

Jakie mogą być skutki zdrowotne nieleczonej astmy oskrzelowej?

Nieleczona astma może prowadzić do trwałego uszkodzenia dróg oddechowych, częstych i ciężkich ataków duszności, a także do chronicznego niedotlenienia organizmu.

Profilaktyka astmy oskrzelowej:

 • Unikanie alergenów i czynników wywołujących (np. pyłki, roztocza, sierść zwierząt, dym tytoniowy).
 • Szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom, które mogą zaostrzyć astmę.
 • Edukacja pacjentów, by rozpoznawali objawy i potrafili stosować inhalatory.

Astma oskrzelowa u kobiet w ciąży

Astma oskrzelowa jest jednym z najczęstszych przewlekłych schorzeń występujących u kobiet w ciąży. Jej prawidłowe rozpoznanie i kontrola są kluczowe, zarówno dla zdrowia matki, jak i płodu.

 1. Wpływ astmy na ciążę: Nieuregulowana astma może prowadzić do komplikacji w ciąży, takich jak; nadciśnienie, stan przedrzucawkowy, poród przedwczesny czy ograniczenie wzrostu płodu. Ponadto ciężkie ataki astmy mogą powodować niedotlenienie płodu.
 2. Wpływ ciąży na astmę: Ciąża może wpłynąć na nasilenie objawów astmy w różny sposób. U niektórych kobiet objawy mogą się nasilić, u innych pozostać niezmienione, a jeszcze u innych nawet ulec łagodzeniu. Jest to kwestia indywidualna zależna od organizmu pacjenta.
 3. Leczenie astmy w ciąży: Kontrola astmy jest bardzo ważna podczas ciąży. Leczenie jest dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta przez specjalistę pulmonologa. Zazwyczaj wygląda ono podobnie, jak przed ciążą, natomiast wszelkie szczegóły terapii należy omówić z lekarzem. 
 4. Poród: Plan porodu powinien zostać ustalony z lekarzem prowadzącym, aby zmniejszyć ryzyko powikłań. 
 5. Karmienie piersią dla większości kobiet z astmą nie jest przeciwwskazaniem. Należy jednak skonsultować się w tej sprawie z lekarzem specjalistą, aby omówić działanie konkretnych leków. 

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – POCHP – to choroba dróg oddechowych, której głównymi cechami są trwałe ograniczenie przepływu powietrza w płucach oraz stan zapalny.

 • Przyczyny: palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, czynniki genetyczne.
 • Objawy: duszność, przewlekły kaszel, produkcja śluzu, infekcje oskrzeli.
 • Leczenie: inhalatory przeciwzapalne, rehabilitacja oddechowa, tlenoterapia.
 • Czynniki ryzyka: W wyniku obturacyjnej choroby płuc (POCHP) dochodzi do trwałego i postępującego zwężenia dróg oddechowych. Największym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu, a oprócz tego zanieczyszczenia powietrza środowiskowego, częste infekcje dolnych dróg oddechowych w dzieciństwie oraz predyspozycje genetyczne. Warto podkreślić, że ryzyko rozwoju POCHP znacząco rośnie wśród długotrwałych palaczy.

 

Jaka jest różnica między obturacyjną chorobą płuc (POCHP) a astmą?

Zarówno obturacyjna choroba płuc (POCHP), jak i astma oskrzelowa wpływają na drogi oddechowe i mogą powodować duszność oraz kaszel, mają one różne przyczyny i charakterystyki. Astma jest chorobą zapalną, w której ataki duszności są wywołane przez nadreaktywność oskrzeli, podczas gdy POCHP jest związane z trwałym uszkodzeniem płuc, często spowodowanym latami palenia tytoniu. Leczenie astmy polega głównie na kontroli stanu zapalnego i rozszerzeniu oskrzeli, podczas gdy terapia POCHP skupia się na łagodzeniu objawów i zapobieganiu postępowi choroby.

 

Jakie mogą być skutki zdrowotne nieleczonej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)?

Brak leczenia tej choroby prowadzi do postępującego uszkodzenia i zwężenia dróg oddechowych, przewlekłego kaszlu, duszności, niedotlenienia, a w konsekwencji do niewydolności oddechowej oraz niewydolności serca.

Profilaktyka Przewlekłej Obturacyjnej Choroba Płuc (POCHP):

 • Unikanie palenia tytoniu – zarówno biernie, jak i czynnie.
 • Noszenie maski w środowiskach zanieczyszczonych pyłami.
 • Regularne szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom.

Choroby śródmiąższowe płuc są grupą chorób charakteryzujących się przewlekłym stanem zapalnym i włóknieniem między pęcherzykami płucnymi.

  • Przyczyny: czynniki autoimmunologiczne, leki, infekcje, czynniki środowiskowe.
  • Objawy: duszność, suchy kaszel, zmęczenie, osłabienie.
  • Leczenie: między innymi leki immunosupresyjne, tlenoterapia.
  • Powikłaniem nieleczonej choroby śródmiąższowej płuc mogą być: postępujące włóknienie płuc, które ogranicza ich elastyczność, powodując przewlekłą duszność, a w końcu niewydolność oddechową.
 • Profilaktyką choroby śródmiąższowe płuc może być unikanie ekspozycji na toksyczne substancje, pyły i chemikalia oraz wczesna diagnostyka i leczenie chorób autoimmunologicznych.

Rozstrzenie oskrzeli – to nieodwracalne poszerzenie oskrzeli spowodowane przewlekłym zapaleniem i zniszczeniem ścian oskrzelowych.

 • Przyczyny: przewlekłe infekcje, uszkodzenie oskrzeli, niedobory odporności.
 • Objawy: przewlekły kaszel, produkcja śluzu, duszność, infekcje płuc.
 • Leczenie: między innymi antybiotyki czy fizjoterapia oddechowa.
 • Nieleczone rozstrzenie oskrzeli prowadzi do przewlekłych zakażeń, postępującego uszkodzenia dróg oddechowych, krwioplucia i niewydolności oddechowej.
 • Profilaktyka rozstrzenia oskrzeli to przede wszystkim wczesna interwencja przy infekcjach dróg oddechowych oraz fizjoterapia oddechowa.

Rozedma płuc – to choroba, w której pęcherzyki płucne zostają uszkodzone i powiększone, prowadząc do trwałej utraty elastyczności tkanki płucnej.

 • Przyczyny: palenie tytoniu, czynniki genetyczne, ekspozycja na zanieczyszczenie.
 • Objawy: duszność, osłabienie, przewlekły kaszel.
 • Leczenie: między innymi rehabilitacja oddechowa oraz  tlenoterapia.
 • Powikłania nieleczonej rozedmy płuc: uszkodzenie pęcherzyków płucnych, co prowadzi do przewlekłej duszności, niedotlenienia i niewydolności oddechowej
 • Profilaktyka rozedmy płuc: unikanie palenia tytoniu, ochrona dróg oddechowych w środowiskach zanieczyszczonych.

Zapalenie płuc – to ostre zapalenie pęcherzyków płucnych, najczęściej wywołane przez infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze

 • Przyczyny: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze.
 • Objawy: wysoka gorączka, kaszel, duszność, ból klatki piersiowej.
 • Leczenie: antybiotyki, leki przeciwgorączkowe, odpoczynek, nawadnianie.
 • Bez odpowiedniego leczenia może prowadzić do rozprzestrzeniania się infekcji, ropni płuc, niewydolności oddechowej a nawet sepsy.
 • Profilaktyka zapalenia płuc: szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom i innym bakteriom, mycie rąk i utrzymanie higieny.

 

Jakie są różnice między zapaleniem płuc bakteryjnym, wirusowym a grzybiczym?

W zależności od patogenu, który wywołał chorobę, wyróżniamy zapalenie płuc bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Zapalenie bakteryjne jest najczęściej spowodowane bakteriami, takimi jak Streptococcus pneumoniae, i charakteryzuje się gwałtownym początkiem, wysoką gorączką i produktywnym kaszlem. Zapalenie wirusowe, często wywołane przez wirusy grypy czy RSV, może mieć łagodniejszy przebieg, ale również prowadzić do powikłań, zwłaszcza u osób starszych i dzieci. Zapalenie grzybicze jest rzadsze i występuje głównie u osób z obniżoną odpornością, będąc wywołanym przez różne gatunki grzybów, takie jak Candida czy Aspergillus. Diagnostyka i leczenie różni się w zależności od rodzaju patogenu.

Sarkoidoza płuc – jest chorobą zapalną, której przyczyny są nieznane, charakteryzująca się tworzeniem ziarniniaków, głównie w płucach.

 • Przyczyny: nie są do końca znane, ale podejrzewa się czynniki genetyczne, środowiskowe oraz przebyte infekcje.
 • Objawy: duszności, kaszel, osłabienie, gorączka.
 • Leczenie: między innymi leki immunosupresyjne.
 • Powikłaniami nieleczonej sarkoidozy płuc mogą być: włóknienia płuc, uszkodzenia innych narządów, zaburzenia rytmu serca i niewydolność oddechowa.
 • Profilaktyka sarkoidozy płuc: z uwagi na to, że przyczyny tej choroby są słabo poznane, profilaktyka jest trudna. Natomiast warto zabezpieczać się przed zanieczyszczeniami powietrza unikanie ekspozycji na toksyczne substancje, pyły i chemikalia oraz wczesna diagnostyka i leczenie wszelkich infekcji. 

Przewlekły kaszel – tym terminem określa się kaszel trwający dłużej niż 8 tygodni, którego przyczyny mogą być różnorodne, od infekcji po schorzenia układu oddechowego.

 • Przyczyny: astma, alergie, infekcje, leki.
 • Objawy: kaszel trwający ponad 8 tygodni.
 • Leczenie: zależy od przyczyny; może obejmować leki przeciwzapalne, antybiotyki, lub zmiana leków w stosunku do tych przyjmowanych dotychczas.
 • Skutkami braku leczenia przewlekłego kaszlu mogą być: uszkodzenie strun głosowych, przewlekłe zmęczenie, wymioty, a także zaburzenia snu.
 • Profilaktyka przewlekłego kaszlu skupia się na: leczeniu przyczyn kaszlu, np. astmy oraz unikaniu dymu tytoniowego.

Zapalenie oskrzeli – to zapalenie błony śluzowej oskrzeli, często wywołane przez wirusy lub bakterie.

 • Przyczyny: wirusy, bakterie.
 • Objawy: kaszel, produkcja śluzu, duszność.
 • Leczenie: odpoczynek, nawadnianie, antybiotyki (jeśli bakteryjne).
 • Bez leczenia może prowadzić do przewlekłego kaszlu, zaostrzeń POCHP i zaostrzenia infekcji dolnych dróg oddechowych, np. do zapalenia płuc. 
 • Profilaktyką zapalenie oskrzeli jest unikanie palenia oraz szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom.

Rak płuc – to złośliwy nowotwór wywodzący się z komórek płuc, będący jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie.

 • Przyczyny: palenie tytoniu, ekspozycja na radon, azbest, czynniki genetyczne.
 • Objawy: kaszel, krwioplucie, duszność, ból klatki piersiowej.
 • Leczenie: chirurgia, radioterapia, chemioterapia, terapia celowana.
 • Skutki: rak płuc jest jednym z najczęstszych nowotworów i prowadzi do postępującego uszkodzenia płuc, przerzutów do innych narządów, bólu, duszności i nawet śmierci.
 • Profilaktyka raka płuc: unikanie palenia tytoniu i ekspozycji na rakotwórcze substancje oraz wczesne wykrywanie poprzez badania przesiewowe w odpowiednich grupach ryzyka.

Rak opłucnej – to złośliwy nowotwór wywodzący się z opłucnej, często związany z ekspozycją na azbest.

 • Przyczyny: ekspozycja na azbest.
 • Objawy: duszność, ból klatki piersiowej, kaszel.
 • Leczenie: chirurgia, radioterapia, chemioterapia.
 • Skutki: nagromadzenie płynu w opłucnej i może prowadzić do przerzutów.
 • Profilaktyka raka opłucnej: ograniczenie ekspozycji na azbest, wczesne wykrywanie w grupach ryzyka.

Samoistne włóknienie płuc  – to postępująca, niezwiązana z konkretną przyczyną choroba śródmiąższowa, charakteryzująca się postępującym włóknieniem tkanki płucnej.

 • Przyczyny: nieznane.
 • Objawy: duszność, kaszel, osłabienie.
 • Leczenie: między innymi stosuje się leki immunosupresyjne, i tlenoterapię.
 • Skutki: prowadzi do duszności i niewydolności oddechowej.
 • Profilaktyka włóknienia płuc: z uwagi na to, że przyczyny są słabo poznane, profilaktyka jest trudna. Natomiast warto zabezpieczać się przed zanieczyszczeniami powietrza unikanie ekspozycji na toksyczne substancje, pyły i chemikalia oraz wczesna diagnostyka i leczenie wszelkich infekcji. 

Chrapanie – to głośny dźwięk wydobywający się z gardła podczas snu, spowodowany wibracjami tkanek pod wpływem przepływającego powietrza.

 • Przyczyny: nieprawidłowa struktura gardła, nadwaga, alkohol, zaburzenia snu.
 • Objawy: głośne oddychanie podczas snu, przerwy w oddychaniu.
 • Leczenie: w celu zapobiegania chrapania zazwyczaj pomocna jest zmiana pozycji snu czy też zmniejszenie masy ciała. Szczegóły i inne możliwości leczenia należy omówić ze specjalistą.
 • Choć samo w sobie jest często nieszkodliwe, może być objawem groźniejszej choroby, jaką jest bezdech senny, który zwiększa ryzyko nadciśnienia, chorób serca i udaru.
 • Profilaktyką chrapania jest: utrzymanie prawidłowej masy ciała, unikanie alkoholu i środków uspokajających przed snem oraz zmiana pozycji snu (np. spanie na boku).

 

Pulmonolog Kraków bez kolejki – specjaliści, którzy przyjmują w Centrum Terapii Synteza w Krakowie oraz cennik: dr Celina Czerwińska

Nieuregulowane choroby układu oddechowego mogą znacząco wpływać na jakość życia pacjenta, prowadząc do przewlekłej duszności, niedotlenienia, niewydolności oddechowej i innych powikłań. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i właściwe leczenie. W wielu przypadkach kluczem do profilaktyki jest edukacja pacjentów, unikanie ekspozycji na czynniki ryzyka oraz wczesne wykrywanie i leczenie chorób. Regularne kontrole zdrowia oraz badania przesiewowe w odpowiednich grupach ryzyka również odgrywają istotną rolę w zapobieganiu poważnym powikłaniom chorób płuc. W celu zapobiegania chorobom układu oddechowego umów się na wizytę. 

 

W Centrum Terapii Synteza przyjmuje pulmonolog bez skierowania, 

w celu umówienia konsultacji  zadzwoń pod 535 77 57 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

 

 

Skomentuj