Neurologopedia

Zarejestruj się na konsultację z neurologopedą

Zadzwoń pod numer 535778707. Pomożemy ustalić Ci dogodny termin i podpowiemy jak przygotować się do pierwszej wizyty.

Zapraszamy, jesteśmy do dyspozycji od 9.00 do 20.00 w każdym dniu roboczym.

Czym zajmuje się neurologopeda?

Logopedia jest obszerną nauką zajmującą się obszarem porozumiewania się językowego. Do zadań logopedy należy wspieranie rozwoju mowy oraz  diagnostyka i terapia wszelkich jej nieprawidłowości.

Neurologopedia z kolei to dziedzina, której przedmiotem zainteresowania są zaburzenia mowy, których źródło upatruje się w uszkodzeniach lub opóźnieniu dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego. Neurologopeda posiada, więc wiedzę z zakresu anatomicznej budowy mózgu i aparatu mowy, a także neuronalnych podstaw rozwoju, funkcjonowania oraz zaburzeń mowy.

Kiedy udać się na konsultację do neurologopedy?

Z konsultacji neurologopedycznej powinniśmy skorzystać w sytuacji, kiedy zaobserwujemy następujące objawy:

 • mowa sprawia duże trudności, jest pracochłonna i ogranicza się do występowania kilku słów
 • stosowanie przedimków, przyimków i spójników jest szczególnie trudne, bywają mylone lub opuszczane
 • pojawia się zmiana nazewnictwa (tzw. słowa podstawione, np. ołówek, zamiast słowa długopis itp.)
 • występuje brak spójności wypowiedzi, zdania są pomieszane, a słowa opuszczane w wypowiedzi
 • umiejętność pisania odzwierciedla trudności w mówieniu
 • zaburzenia przełykania (trudności w formułowaniu kęsa i przesuwania go w kierunku gardła, w wyniku czego pojawia się kaszel, krztuszenie się, wylewanie pokarmu przez nos)
 • wady wymowy (np. seplenienie, bełkot, niestaranne mówienie, rotacyzm)

Zakres usług neurologopedy

Zakres usług świadczonych przez naszego specjalistę obejmuje:

 • Trening feminizacyjny głosu
 • Rehabilitacja neurologopedyczna mowy
 • Korekta wad wymowy u dorosłych
 • Dysfagia
 • Afazja

W ramach wsparcia osób transpłciowych prowadzimy trening feminizacyjny głosu, polegający na treningu logopedycznym nad zmianą barwy głosu z męskiej na bardziej kobiecą. 

Przebieg wizyty

Początkowe wizyty u neurologopedy to najczęsciej proces diagnostyczny, w którym:

 • specjalista gromadzi i analizuje dotychczasową dokumentację pacjenta
 • ocenia funkcje prymarne (tj. oddychanie, gryzienie, żucie połykanie)
 • ocenia funkcje językowe (tj. komunikację werbalną i pisemną)

Terapia:

Proces terapeutyczny dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Opracowanie jego programu jest skierowane na odbudowywanie systemu komunikacji językowej. Jeśli zachodzi potrzeba – również w obszarze czynności oddechowych oraz związanych z przyjmowaniem pokarmów.

Czas trwania terapii jest indywidualny. Dynamika procesu związana jest również z możliwością współpracy z osobami z najbliższego otoczenia.

Jak się przygotować do pierwszej konsultacji u neurologopedy?

Przed pierwszą konsultacją pacjenci są proszeni o przygotowanie:

 • dokumentacji medycznej
 • informacji o dotychczasowym przebiegu terapii (jeśli pacjent uczęszczał wcześniej do neurologopedy)
 • zadbanie o wizytę w towarzystwie osoby bliskiej (towarzyszącej).

Neurologopeda w Centrum Terapii Synteza:

W Centrum Terapii Synteza przyjmuje mgr Małgorzata Rucka, pedagog logopeda i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi.

W Centrum neurologopeda konsultuje jedynie osoby pełnoletnie.