logo

Regulamin Centrum Terapii Synteza – seksuologia, psychiatria, psychoterapia

10.11.2020 r.

 1. Spotkania terapeutyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
 2. Terminy sesji regularnej psychoterapii są ustalane bezpośrednio z terapeutą i nie wymagają potwierdzania w rejestracji.
 3. Zmiany terminu wizyty oraz wizyty pierwszorazowe są potwierdzane przez rejestrację. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dwa dni wcześniej (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy) w formie wiadomości sms lub telefonicznie. Uwaga, brak wiadomości sms nie oznacza, że wizyta została odwołana.
 4. Pacjent, który umówił wizytę pierwszy raz zobowiązany jest do jej potwierdzenia lub odwołania dwa dni przed terminem wizyty.
 5. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 6. Wizyty cykliczne u terapeutów oraz wcześniej umawiane wizyty u lekarzy nie są potwierdzane przez rejestrację.
 7. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.
 8. Należność za wizytę lekarską pobierana jest przez rejestrację po wizycie lekarskiej lub konsultacji psychoterapeutycznej.
 9. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje psychoterapeuta. Jeżeli pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.
 10. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską zjawia się tylko jeden z partnerów wizyta jest płatna tak jak była zaplanowana jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów.
 11. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności
  1. Wizyty cykliczne u terapeutów można odwołać do 48 godz. przed terminem (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 19.00). Nieodwołana nieobecność będzie skutkować koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
  2. W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum.
  3. Sesje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane w poprzedzający piątek do godz. 19.00, telefonicznie lub smsem na numer kom. 53 577 87 07.
  4. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 48 godzin, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty lub lekarza.
  5. Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 48 godzin  jest odpłatne niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, sprawy rodzinne.
  6. W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie poniżej 48 godzin przed planowanym spotkaniem nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.
  7. W przypadku niewypełnienia zobowiązania co do terminu spotkania ze strony psychoterapeuty (nieobecność bez uprzedzenia) na kolejną sesję pacjent uzyskuje 50% rabatu.
 12. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 13. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej/lekarskiej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie modyfikować niniejszy regulamin.
 14. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 15. Sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie powinny być opłacone przed terminem planowanego spotkania.
 16. Zaległości w opłatach za dwie kolejne sesje terapii skutkują brakiem możliwości kontynuacji terapii do czasu ich uregulowania.
 17. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku (przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie). Pacjentów uczestniczących w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum pół roku od wprowadzenia nowego cennika.
 18. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii.
 19. Psychoterapeuci korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zabezpieczających anonimowość i inne dobra osobiste pacjentów.
 20. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu pacjentowi w ramach współpracy w Centrum Terapii Synteza mogą konsultować się w sprawie pacjenta, chyba, że osoba ta wyrazi niezgodę na tego rodzaju komunikację.
 21. W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych sytuacji, w których lekarz/psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Kodeksu Karnego.
 22. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 23. Zapisy regulaminu mogą być około raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.

Regulamin Centrum Terapii Synteza – endokrynologia, gastroenterologia, choroby wewnętrzne, dietetyka

10.11.2020 r.

 1. Wizyty lekarskie oraz porady dietetyczne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.
 2. Terminy sesji regularnej dietoterapii są ustalane bezpośrednio z dietetykiem i nie wymagają potwierdzania w rejestracji.
 3. Zmiany terminu wizyty oraz wizyty pierwszorazowe są potwierdzane przez rejestrację. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dwa dni wcześniej (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy) w formie wiadomości sms lub telefonicznie.
  Uwaga, brak wiadomości sms nie oznacza, że wizyta została odwołana.
 4. Wizyty cykliczne u dietetyka nie są potwierdzane przez rejestrację.
 5. Należność za wizytę lekarską pobierana jest przez rejestrację przed wejściem do gabinetu lekarza.
 6. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności – dietetyka
  1. Wizyty cykliczne u dietetyka można odwołać do 48 godz. przed terminem (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy do godziny 19.00). Nieodwołana nieobecność będzie skutkować koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
  2. W wypadku chęci odwołania terminu cyklicznej konsultacji dietetycznej, informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum.
  3. Konsultacje, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane w poprzedzający piątek do godz. 19.00, telefonicznie lub smsem na numer kom. 53 577 87 07.
  4. Odwołanie terminu cyklicznej konsultacji dietetycznej w czasie krótszym niż 48 godzin, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu dietetyka.
  5. W przypadku odwołania sesji przez dietetyka w terminie poniżej 48 godzin przed planowanym spotkaniem nie są pobierane opłaty i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie.
  6. W przypadku niewypełnienia zobowiązania co do terminu spotkania ze strony dietetyka (nieobecność bez uprzedzenia) na kolejną sesję pacjent uzyskuje 50% rabatu.
 7. Dokumentacja medyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 8. Lekarze, Dietetycy i Pacjenci Centrum zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.
 9. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat.
 10. Przerwa dwutygodniowa w cyklicznych konsultacjach dietetycznych, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z dietoterapii.
 11. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku (przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie). Zmieniona wysokość opłat za usługi obowiązuje od daty wprowadzenia nowego cennika.
 12. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu pacjentowi w ramach współpracy w Centrum Terapii Synteza mogą konsultować się w sprawie pacjenta, chyba, że osoba ta wyrazi niezgodę na tego rodzaju komunikację.
 13. W szczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych sytuacji, w których lekarz/psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Kodeksu Karnego.
 14. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 15. Zapisy regulaminu mogą być około raz w roku uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.