Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży

Co to są zaburzenia odżywiania? Na czym polegają zaburzenia odżywiania? Definicja:

 

Zaburzenia odżywiania to grupa poważnych schorzeń psychicznych charakteryzujących się uporczywymi zaburzeniami zachowań żywieniowych, które negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki. Obejmują one obsesyjne myśli na temat jedzenia, ciała, wagi oraz znacząco zakłócają codzienne funkcjonowanie osoby dotkniętej.

 

Rodzaje zaburzeń odżywiania:

 • Anoreksja jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się ekstremalnym ograniczeniem spożywania pokarmów, prowadzącym do znacznego niedożywienia i niedowagi. Osoby cierpiące na anoreksję mają zmieniony obraz własnego ciała, postrzegając siebie jako otyłych, bez względu na wagę. Mogą także wykazywać intensywny lęk przed przybieraniem na wadze oraz tendencję do nadmiernej aktywności fizycznej w celu spalania kalorii.
 • Bulimia to zaburzenie, w którym osoba przeżywa nawracające epizody objadania się (spożywania dużych ilości jedzenia w krótkim czasie) i następujących po nich zachowań mających na celu uniknięcie przybierania na wadze. Najczęściej są to wymioty, ale mogą też być to nadużywanie leków przeczyszczających, intensywne ćwiczenia czy głodówki. Osoby z bulimią często czują się winne i wstydzą się swojego zachowania, co prowadzi do ukrywania objawów przed innymi.
 • Zaburzenie objadania si: – osoby z zaburzeniem objadania się doświadczają regularnych epizodów nadmiernego spożywania jedzenia, podobnie jak w bulimii, ale w przeciwieństwie do niej, nie podejmują ekstremalnych działań, aby pozbyć się spożytych kalorii. Objadanie się nie jest związane z głodem fizjologicznym, ale raczej stanowi próbę radzenia sobie z trudnymi emocjami lub uczuciami. Osoby z tym zaburzeniem często przeżywają uczucie utraty kontroli podczas epizodu objadania się i mogą czuć się bardzo winne lub zawstydzone po jego zakończeniu.

 

Wszystkie te zaburzenia mają podłoże w psychice i często są powiązane z innymi problemami. Są one poważnymi stanami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznego leczenia. Wielu pacjentów z zaburzeniami odżywiania ma trudności z uzyskaniem odpowiedniej pomocy, ponieważ często bagatelizują swoje problemy lub ukrywają je przed rodziną i znajomymi.

 

Współistnienie z innymi zaburzeniami:

Wielu pacjentów z zaburzeniami odżywiania cierpi również na inne zaburzenia, takie jak depresja, lęki, zaburzenia osobowości czy uzależnienia. Ważne jest, aby podczas leczenia uwzględniać całościowy obraz zdrowia pacjenta.Wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół jest kluczem w procesie leczenia zaburzeń odżywiania. Grupy wsparcia mogą również być pomocne dla pacjentów, jak i ich rodzin. Wczesne rozpoznanie i interwencja znacząco zwiększają szanse na pełne wyzdrowienie. Dlatego ważne jest, aby osoby obserwujące objawy zaburzeń odżywiania u siebie lub bliskich szukały pomocy jak najszybciej.

 

Przyczyny zaburzeń odżywiania – skąd się biorą zaburzenia odżywiania?

Przyczyny zaburzeń odżywiania są złożone i wieloaspektowe, obejmując czynniki biologiczne, psychologiczne, a nawet kulturowe. Mogą być nimi:

 • Osobowościowe skłonności, takie jak perfekcjonizm czy niska samoocena.
 • Doświadczenia traumatyczne, w tym przemoc fizyczna czy seksualna.
 • Presja kulturowa wobec ideału ciała i wyglądu.
 • Problemy rodzinne, takie jak nadmierne oczekiwania czy konflikty w rodzinie.

 

Objawy zaburzeń odżywiania:

Zaburzenia odżywiania mogą przybierać różne formy i objawiać się w różnorodny sposób. Do typowych objawów możemy zaliczyć:

 • Ekstremalne ograniczenie spożywanych kalorii.
 • Napady objadania się, często w sekrecie.
 • Wywoływanie u siebie wymiotów po posiłkach.
 • Nadmierne ćwiczenia fizyczne.
 • Wstręt do jedzenia.
 • Brak apetytu.
 • Brak miesiączki.
 • Obsesyjne myśli dotyczące jedzenia, wagi i wyglądu ciała.
 • Unikanie sytuacji społecznych związanych z jedzeniem.

 

Zaburzenia odżywiania i ich wpływ na organizm:

Zaburzenia odżywiania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Na skutek długotrwałego niedożywienia, organizm może doświadczać:

 • Utraty masy ciała.
 • Zaburzeń elektrolitowych.
 • Osłabienia kości.
 • Problemów z sercem.
 • Upośledzenia funkcji narządów wewnętrznych.
 • Problemy z trawieniem.
 • Zaburzeń hormonalnych, które wpływają na reprodukcję i wzrost.
 • Problemy z koncentracją i pamięcią.

 

Jak leczyć zaburzenia odżywiania?

Osoby, które borykają się z zaburzeniami odżywiania, zaleca się kompleksowe podejście terapeutyczne. Najczęściej obejmuje to:

 • Terapię indywidualną skupioną na rozwiązaniu problemów związanego z wizerunkiem ciała i jedzeniem.
 • Terapię poznawczo-behawioralną, która skupia się na zmianie destrukcyjnych wzorców myślowych.
 • Interwencje dietetyczne i edukację żywieniową.
 • Leczenie farmakologiczne w przypadku współistnienia innych zaburzeń psychicznych.

 

Do jakiego specjalisty należy udać się w celu leczenia zaburzeń odżywiania? Gdzie szukać pomocy w związku z zaburzeniami odżywiania? Kto diagnozuje zaburzenia odżywiania?

Osoby podejrzewające u siebie zaburzenia odżywiania powinny skonsultować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą specjalizującym się w tej dziedzinie. W wielu przypadkach pomocny może być także dietetyk.

 

Terapia i leczenie zaburzeń odżywiania w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod 535 77 87 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

 

 

 

 

Skomentuj