Terapia uzależnień

Zarejestruj się na konsultację psychoterapeutyczną

Czy interesuje Cię terapia uzależnień lub wstępna konsultacja psychoterapeutyczna w celu ustalenia formy terapii?

Zadzwoń pod numer 535778707. Pomożemy Ci ustalić dogodny termin, wybrać rodzaj terapii lub konkretnego terapeutę.

Zapraszamy, jesteśmy do dyspozycji od 9.00 do 20.00 w każdym dniu roboczym.

Czym jest terapia uzależnień?

Terapia uzależnień to proces leczenia, mający na celu pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu czy innych substancji czy zachowań, w przezwyciężaniu ich uzależnienia i powrocie do zdrowego, produktywnego życia. Terapia ta może przybierać różne formy i być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kluczowe elementy terapii uzależnień mogą obejmować:

 • Detoksykację – pierwszym krokiem często jest odstawienie substancji uzależniającej, co może wymagać medycznej superwizji, zwłaszcza w przypadku ciężkich uzależnień.
 • Terapię indywidualną – sesje z terapeutą mogą pomóc zrozumieć przyczyny uzależnienia i nauczyć strategii radzenia sobie z pragnieniem powrotu do nałogu.
 • Terapię grupową – udział w grupach wsparcia może zapewnić poczucie wspólnoty i zrozumienia, a także możliwość uczenia się od innych osób w podobnej sytuacji.
 • Leczenie wspomagające lekami – w niektórych przypadkach mogą być stosowane leki, aby złagodzić objawy odstawienia lub zmniejszyć pragnienie substancji.
 • Edukację – ucząc pacjentów o mechanizmach uzależnienia i jego skutkach, terapia pomaga w budowaniu świadomości i motywacji do zmiany.

Terapia uzależnień może być prowadzona w różnych ustawieniach, w tym w ambulatoriach, ośrodkach stacjonarnych, a także jako część programów terapeutycznych w społecznościach lokalnych. Ważne jest, aby terapia była kompleksowa i uwzględniała wszystkie aspekty życia pacjenta, w tym zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i zawodowe.

Kiedy psychoterapia uzależnień jest wskazana?

Terapia uzależnień jest wskazana w różnych sytuacjach, zależnie od indywidualnego przypadku i nasilenia problemu.

Oto kilka typowych sytuacji, w których terapia może być zalecana:

 • Stwierdzenie uzależnienia – gdy osoba jest uzależniona od substancji (takich jak alkohol, narkotyki, leki) lub zachowań (np. hazard, nadmierne korzystanie z Internetu), terapia uzależnień jest kluczowym elementem procesu leczenia.
 • Problemy z kontrolą zachowań – gdy ktoś nie jest w stanie samodzielnie kontrolować swojego użycia substancji lub zachowań, mimo negatywnych konsekwencji.
 • Zauważalne skutki w życiu codziennym – gdy uzależnienie zaczyna negatywnie wpływać na pracę, relacje, zdrowie, stan finansowy lub inne aspekty życia.
 • Fizyczne i psychiczne objawy odstawienia – gdy występują objawy odstawienia po zaprzestaniu użycia substancji, co może wskazywać na fizyczne uzależnienie.
 • Niepowodzenia w próbach samodzielnego przerwania używania – nieudane próby zaprzestania używania substancji lub zmiany zachowań mogą wskazywać na potrzebę profesjonalnej pomocy.
 • Zalecenie przez specjalistę – lekarz lub inny pracownik służby zdrowia może zalecić terapię uzależnień po diagnozie lub w ramach leczenia innych warunków zdrowotnych.
 • Prośba o pomoc od rodziny lub przyjaciół – często rodzina lub bliscy są tymi, którzy jako pierwsi dostrzegają problem i mogą sugerować poszukiwanie profesjonalnej pomocy.
 • Problemy prawne związane z używaniem substancji – problemy z prawem, takie jak aresztowania z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem, mogą być sygnałem, że potrzebna jest interwencja terapeutyczna.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba i każda sytuacja jest unikalna, dlatego decyzja o rozpoczęciu terapii uzależnień powinna być podjęta indywidualnie, często przy wsparciu specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego i medycyny.

Czym różni się psychoterapia uzależnień od “zwykłej” psychoterapii?

Psychoterapia uzależnień i „zwykła” psychoterapia różnią się głównie swoim skupieniem i specyficznymi metodami stosowanymi w leczeniu. W poniższej tabeli przybliżymy najbardziej kluczowe różnice.

Aspekt Psychoterapia uzależnień “Zwykła” psychoterapia
Specjalizacja tematyczna Skupia się na uzależnieniach i związanych z nimi problemach behawioralnych. Zajmuje się wyzwaniami związanymi z uzależnieniem. Zajmuje się szerokim zakresem problemów psychicznych, takich jak lęk, depresja, problemy w relacjach, itp.
Metody terapeutyczne Często używa terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) skoncentrowanej na uzależnieniach, motywujących rozmów terapeutycznych, technik radzenia sobie z pragnieniem i unikania nawrotów. Stosuje różnorodne podejścia, w zależności od problematyki i potrzeb klienta, np. CBT, psychoterapia psychodynamiczna, terapia humanistyczna.
Cel terapii Głównie przezwyciężenie uzależnienia i zapobieganie nawrotom, a także zajęcie się współistniejącymi problemami psychicznymi czy emocjonalnymi. Może być bardziej zróżnicowany i zależny od indywidualnych potrzeb klienta, np. rozwiązywanie problemów emocjonalnych, poprawa zdolności radzenia sobie ze stresem.
Współistniejące problemy Skupia się na rozpoznawaniu i leczeniu współistniejących zaburzeń, takich jak depresja czy lęk, które mogą być powiązane z nałogiem. Integracja leczenia współistniejących problemów może mieć miejsce, ale nie zawsze jest skoncentrowana na uzależnieniach.

Podsumowując, główna różnica pomiędzy tymi dwoma formami terapii polega na specyfice problemów, na które się koncentrują, oraz metodach i celach terapeutycznych stosowanych w ich leczeniu.

Czy istnieją przeciwwskazania do podjęcia psychoterapii uzależnień?

Tak, istnieją pewne przeciwwskazania do podjęcia psychoterapii uzależnień, chociaż są one stosunkowo nieliczne.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których psychoterapia uzależnień może być nieodpowiednia lub wymagać szczególnej uwagi:

 • Zaawansowane stany medyczne – osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają intensywnej opieki medycznej, mogą nie być w stanie skorzystać z psychoterapii uzależnień, dopóki ich stan zdrowia się nie poprawi.
 • Ostre zaburzenia psychiczne – osoby z nieleczonymi, ostrymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak ciężka schizofrenia lub inne zaburzenia psychotyczne, mogą wymagać najpierw stabilizacji ich stanu psychicznego.
 • Brak gotowości do zmiany – skuteczność psychoterapii uzależnień zależy w dużej mierze od motywacji i gotowości pacjenta do pracy nad sobą. Jeśli ktoś jest przymuszany do terapii i nie ma chęci do zmiany, terapia może być mniej skuteczna.
 • Ostre intoksykacje lub odstawienie – osoby w stanie ostrej intoksykacji lub przeżywające ciężkie objawy odstawienia mogą wymagać najpierw medycznego leczenia detoksykacyjnego.
 • Niektóre zaburzenia osobowości – w przypadku niektórych zaburzeń osobowości, takich jak zaburzenia graniczne (borderline), tradycyjna psychoterapia uzależnień może wymagać modyfikacji lub uzupełnienia o inne formy terapii.
 • Zaburzenia postrzegania rzeczywistości – osoby z zaburzeniami postrzegania rzeczywistości mogą potrzebować innego podejścia terapeutycznego.

Warto zaznaczyć, że te przeciwwskazania nie oznaczają, że osoby z wymienionymi problemami nie mogą otrzymać pomocy. Oznacza to raczej, że ich leczenie może wymagać bardziej zindywidualizowanego podejścia i, w niektórych przypadkach, współpracy między różnymi specjalistami medycznymi. Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii uzależnień powinna być zawsze podejmowana indywidualnie i z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego.

Psychoterapia uzależnień – Centrum Terapii Synteza (Kraków)

Specjaliści psychoterapeuci uzależnień:

W Centrum Terapii Synteza przyjmują psychoterapeuci: