Choroba Alzheimera - przewodnik po diagnozie, leczeniu i wsparciu

Choroba Alzheimera to nie tylko schorzenie starcze, ale także głęboko wpływający na życie pacjentów oraz ich bliskich problem. Ta degeneracyjna choroba mózgu prowadzi do stopniowej utraty pamięci, funkcji poznawczych oraz zdolności do wykonywania codziennych czynności.

Nasz wpis będzie poświęcony temu delikatnemu tematowi, poruszając zarówno jego naukowe aspekty, jak i praktyczne wyzwania, jakie stawia przed pacjentami i ich rodzinami.

 

Czym jest Choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to degeneracyjna choroba mózgu, która prowadzi do stopniowej utraty funkcji poznawczych, w tym głównie pamięci, myślenia i mowy. Jest to najczęstsza przyczyna demencji, czyli utraty zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Choroba Alzheimera postępuje stopniowo, prowadząc do coraz większego upośledzenia umiejętności poznawczych i funkcji mózgu, aż do całkowitej niezdolności do prowadzenia normalnego życia. Jednym z charakterystycznych objawów jest nagła zmiana w zachowaniu i osobowości pacjenta, jak również trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

 

Jakie są objawy wczesne Choroby Alzheimera?

Objawy wczesne Choroby Alzheimera mogą być łatwo przeoczone lub początkowo przypisywane starzeniu się. Wśród najczęstszych objawów wczesnych znajdują się:

 • Zapominanie niedawnych wydarzeń – pacjenci mogą mieć trudności z zapamiętywaniem nowych informacji lub z przypominaniem sobie niedawnych wydarzeń.
 • Trudności z koncentracją – osoby dotknięte chorobą mogą mieć problem z utrzymaniem uwagi na jednej czynności lub zadaniu przez dłuższy czas.
 • Problemy z wykonywaniem codziennych czynności – pacjenci mogą doświadczać trudności w wykonywaniu prostych czynności, takich jak gotowanie, ubieranie się czy utrzymanie porządku w domu.
 • Dezorientacja w czasie i przestrzeni – pacjenci mogą mieć trudności z określeniem aktualnego dnia tygodnia, miesiąca lub roku, a także z odnalezieniem się w znajomych miejscach.
 • Trudności ze znajdowaniem właściwych słów – pacjenci mogą mieć problem z formułowaniem zdań lub używaniem odpowiednich słów podczas rozmowy.

Warto zauważyć, że objawy te mogą być początkowo subtelne i stopniowo się nasilać w miarę postępu choroby. W przypadku podejrzenia Choroby Alzheimera, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu dokładnej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia oraz wsparcia.

 

Jak diagnozowana jest Choroba Alzheimera?

Diagnoza Choroby Alzheimera wymaga zazwyczaj kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno wywiad medyczny, jak i szereg testów i ocen. Kilka kluczowych kroków w procesie diagnozowania tej przypadłości to:

 1. Wywiad medyczny i ocena objawów.

Lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny z pacjentem oraz z jego bliskimi, aby zebrać informacje dotyczące objawów, ich nasilenia i trwania.

 1. Badanie fizyczne.

Lekarz przeprowadza standardowe badanie fizyczne, które może pomóc w wykluczeniu innych przyczyn objawów, takich jak problemy hormonalne, niedoczynność tarczycy czy niedobór witamin.

 1. Ocena funkcji poznawczych.

Pacjent poddawany jest testom neuropsychologicznym, które oceniają różne obszary funkcji poznawczych, takie jak pamięć, uwaga, orientacja przestrzenna, myślenie abstrakcyjne i zdolność językowa.

 1. Obrazowanie mózgu.

Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI), mogą być wykorzystywane do oceny struktury mózgu i wykluczenia innych przyczyn objawów.

 1. Badania laboratoryjne.

W niektórych przypadkach lekarz może zlecić badania krwi w celu wykluczenia innych chorób, które mogą powodować podobne objawy.

 1. Śledzenie postępu choroby.

Po rozpoznaniu Choroby Alzheimera ważne jest monitorowanie postępu choroby i regularne ocenianie funkcji poznawczych, co umożliwia dostosowanie planu leczenia i świadczenia odpowiedniej opieki.

Warto zauważyć, że diagnoza Choroby Alzheimera może być skomplikowana i czasami wymagać wielu wizyt u specjalistów. W przypadku podejrzenia tej choroby, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem neurologiem lub geriatrą, którzy posiadają doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych.

 

Jakie są czynniki ryzyka Choroby Alzheimera?

Choroba Alzheimera to kompleksowe schorzenie, którego rozwój może być związany z różnymi czynnikami ryzyka. Kilka głównych czynników ryzyka związanych z Chorobą Alzheimera prezentujemy za pomocą poniższej tabeli.

Czynnik ryzyka Opis
Wiek Największym znanym czynnikiem ryzyka jest wiek. Ryzyko zachorowania na Chorobę Alzheimera wzrasta wraz z wiekiem, zwłaszcza po 65. roku życia.
Genetyka Istnieją pewne geny, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia Choroby Alzheimera. W szczególności, mutacje w genach APP, PSEN1 i PSEN2 mogą prowadzić do choroby
Historia rodzinna Osoby, których bliscy krewni cierpieli na Chorobę Alzheimera, mają zwiększone ryzyko zachorowania na tę chorobę.
Choroby układu sercowo-naczyniowego Czynniki ryzyka chorób serca, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca i wysoki poziom cholesterolu, mogą również zwiększać ryzyko Choroby Alzheimera.
Urazy głowy Osoby, które doświadczyły poważnych urazów głowy, szczególnie wielokrotnych urazów, mogą być bardziej narażone na rozwój Choroby Alzheimera.
Niski poziom wykształcenia Niski poziom wykształcenia może być związany z większym ryzykiem wystąpienia Choroby Alzheimera, choć dokładne przyczyny tego związku nie są jeszcze w pełni zrozumiane.
Brak aktywności fizycznej i intelektualnej Regularna aktywność fizyczna i intelektualna, zarówno w młodości, jak i w starszym wieku, może pomóc w zmniejszeniu ryzyka Choroby Alzheimera.

Pomimo że te czynniki ryzyka mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia Choroby Alzheimera, to nie oznacza, że osoby narażone na niekoniecznie zachorują na tę chorobę. Wiele z tych czynników można modyfikować poprzez zmianę stylu życia, co może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia Choroby Alzheimera.

 

Czy istnieją sposoby na zapobieganie Chorobie Alzheimera?

Tak, istnieją pewne kroki, które można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia Choroby Alzheimera. Przedstawiamy kilka zaleceń dotyczących sposobów zapobiegania tej chorobie:

 • Zachowanie zdrowego stylu życia, w tym regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta bogata w owoce, warzywa i ryby, unikanie palenia tytoniu oraz ograniczenie spożycia alkoholu, może pomóc w zmniejszeniu ryzyka Choroby Alzheimera.
 • Regularna aktywność umysłowa, takie jak czytanie, nauka nowych umiejętności, rozwiązywanie łamigłówek czy nauka języków obcych, może zapewnić ochronę przed Chorobą Alzheimera.
 • Wysokie ciśnienie krwi, nadwaga, cukrzyca i wysoki poziom cholesterolu są czynnikami ryzyka zarówno dla chorób sercowo-naczyniowych, jak i Choroby Alzheimera. Ich kontrola poprzez zdrową dietę i regularną aktywność fizyczną może pomóc w zmniejszeniu ryzyka zachorowania na Chorobę Alzheimera.
 • Regularne wizyty u lekarza mogą pomóc w monitorowaniu stanu zdrowia ogólnego i wczesnym wykrywaniu ewentualnych problemów zdrowotnych, które mogą zwiększać ryzyko Choroby Alzheimera.
 • Utrzymywanie bliskich relacji społecznych i emocjonalnych może pomóc w utrzymaniu zdrowego funkcjonowania mózgu i zmniejszeniu ryzyka Choroby Alzheimera.
 • Praktyki zarządzania stresem, takie jak medytacja, joga czy techniki głębokiego oddychania, mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka Choroby Alzheimera poprzez zmniejszenie poziomu stresu i poprawę ogólnego stanu zdrowia psychicznego.

Pamiętaj, że zmiany te mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia Choroby Alzheimera, ale nie gwarantują całkowitego uniknięcia choroby. W przypadku obaw dotyczących zdrowia psychicznego lub obserwacji objawów sugerujących Chorobę Alzheimera, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych i leczenia.

 

Jakie są możliwości leczenia Choroby Alzheimera?

Aktualnie nie istnieje lekarstwo na Chorobę Alzheimera, ale istnieją różne opcje terapeutyczne, które mogą pomóc w zarządzaniu objawami i opóźnieniu postępu choroby. W poniższej tabeli wymieniamy główne możliwości leczenia Choroby Alzheimera.

 

Forma leczenia Opis
Farmakoterapia Istnieją pewne leki, które mogą być stosowane w leczeniu Choroby Alzheimera w celu łagodzenia objawów i opóźnienia postępu choroby. Przykłady leków to inhibitory cholinesterazy (np. donepezil, galantamina, rywastygmina) oraz lek memantyna. Te leki mogą pomóc poprawić funkcje poznawcze i codzienne funkcjonowanie pacjenta.
Terapie zajęciowe Terapie zajęciowe, takie jak terapia zajęciowa, terapia muzyczna, arteterapia czy ogrodoterapia, mogą pomóc pacjentom w utrzymaniu umiejętności poznawczych, komunikacji i zdolności do wykonywania codziennych czynności.
Terapie indywidualne Terapie poznawczo-behawioralne mogą pomóc pacjentom w radzeniu sobie z objawami Choroby Alzheimera poprzez naukę strategii radzenia sobie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i stymulowanie funkcji poznawczych.
Wsparcie opiekuńcze Rodziny osób dotkniętych Chorobą Alzheimera mogą skorzystać z różnych form wsparcia opiekuńczego, takich jak grupy wsparcia, konsultacje z terapeutami czy usługi opieki długoterminowej, aby pomóc w radzeniu sobie z obciążeniem opiekuńczym i zapewnić odpowiednią opiekę osobom z chorobą.
Badania kliniczne Badania kliniczne nad nowymi lekami i terapiami dla Choroby Alzheimera są nadal prowadzone na całym świecie. Osoby dotknięte chorobą mogą wziąć udział w tych badaniach, co może dać im dostęp do nowych terapii i przyczynić się do postępu w leczeniu Choroby Alzheimera.

Ważne jest, aby wdrożyć indywidualny plan leczenia, który uwzględnia potrzeby i preferencje pacjenta, oraz zapewnić wsparcie zarówno dla pacjenta, jak i jego opiekunów. W miarę postępu choroby, plan leczenia może wymagać modyfikacji w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i jakości życia pacjenta.

 

Jaką rolę odgrywa neuropsycholog w pomocy osobom chorym na chorobę Alzheimera?

Neuropsycholog odgrywa kluczową rolę w pomocy osobom chorym na Chorobę Alzheimera na różnych etapach choroby. Kilka aspektów roli neuropsychologa w pomocy osobom dotkniętym tą chorobą to:

 • Diagnoza i ocena – neuropsycholog przeprowadza szczegółową ocenę funkcji poznawczych pacjenta w celu zdiagnozowania Choroby Alzheimera, monitorowania postępu choroby oraz określenia indywidualnych potrzeb pacjenta.
 • Opracowywanie planu terapeutycznego – na podstawie oceny neuropsychologicznej neuropsycholog opracowuje spersonalizowany plan terapeutyczny, który może obejmować terapię poznawczą, terapię zajęciową, wsparcie opiekuńcze i inne formy terapii, dostosowane do specyficznych potrzeb pacjenta.
 • Terapia poznawcza – neuropsycholog może prowadzić terapię poznawczą, której celem jest poprawa funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, myślenie abstrakcyjne i zdolności językowe. Terapia ta może być dostosowana do aktualnych umiejętności i potrzeb pacjenta.
 • Wsparcie emocjonalne – neuropsycholog dostarcza pacjentowi i jego rodzinie wsparcia emocjonalnego w radzeniu sobie z diagnozą Choroby Alzheimera, zmianami w codziennym życiu, jak również z objawami choroby, takimi jak depresja, lęki czy frustracja.
 • Edukacja i doradztwo – neuropsycholog może dostarczyć pacjentowi i jego rodzinie informacji na temat Choroby Alzheimera, jej przebiegu, możliwościach leczenia i sposobach radzenia sobie z objawami choroby. Neuropsycholog może również udzielać porad dotyczących najlepszych praktyk opieki nad osobą chorym na Chorobę Alzheimera.
 • Monitorowanie postępu choroby – neuropsycholog regularnie monitoruje postęp choroby, rewidując plan terapeutyczny w miarę potrzeb, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb pacjenta i zapewnić jak najlepszą opiekę dla pacjenta.

Rola neuropsychologa w opiece nad osobami chorymi na Chorobę Alzheimera jest niezwykle istotna w zapewnianiu kompleksowej i wszechstronnej opieki, która nie tylko pomaga w radzeniu sobie z objawami choroby, ale także poprawia jakość życia pacjenta i jego rodziny.

 

Podsumowanie

Choroba Alzheimera to nie tylko problem medyczny, ale także wyzwanie emocjonalne i społeczne dla pacjentów i ich rodzin. Zrozumienie tej choroby, jej objawów, czynników ryzyka oraz możliwości leczenia jest kluczowe dla zapewnienia właściwej opieki i wsparcia osobom dotkniętym tą chorobą. Dlatego ważne jest, aby kontynuować badania nad Chorobą Alzheimera i promować świadomość na jej temat, aby móc lepiej pomagać tym, którzy z nią się zmagają.

 

Neuropsycholog w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

W krakowskim Centrum Terapii Synteza przyjmuje neuropsycholog, który specjalizuje się w ocenie i leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych. Nasze centrum oferuje kompleksową opiekę neuropsychologiczną, obejmującą diagnostykę, terapię poznawczą oraz wsparcie emocjonalne dla pacjentów i ich rodzin. 

 

Umów wizytę

w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

w celu umówienia wizyty zadzwoń pod 535 77 87 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

Skomentuj