dr Celina Czerwińska

Lek. med. Celina Czerwińska jest absolwentką wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Chorób Wewnętrznych i SOR przy Szpitalu MSWiA w Krakowie, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ZZOZ w Wadowicach oraz w Oddziale Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologii KSS im. Jana Pawła II w Krakowie.

Aktualnie pracuje jako starszy asystent w Oddziale Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologii KSS im. św. Jana Pawła II w Krakowie , kierownik Konsultacyjnej Specjalistycznej Przychodni Chorób Płuc KSS im. Św. Jana Pawła II w Krakowie oraz zajmuje się opieką długoterminowa nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową w trakcie domowej wentylacji mechanicznej.

Posiada Certyfikat zasad kodowania stadiów snu, oceny wyburzeń oraz opisu i interpretacji wyniku badania polisomnograficznego oraz Certyfikat szkolenia stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w przewlekłej niewydolności oddychania członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonografistów

Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11 (parter), Kraków
Wykształcenie
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista Chorób Płuc
 • Atestowany Ultrasonografista PTU
Stopień naukowy Lekarz medycyny
Obszary pracy klinicznej
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista Chorób Płuc
 • Atestowany Ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii
W Centrum Terapii Synteza Diagnostyka bezdechu sennego

Obszary działalności

 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Specjalista Chorób Płuc
 • Atestowany Ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii

dr Celina Czerwińska zajmuje się między innymi diagnostyką i leczeniem następujących chorób:

 • Choroby układu oddechowego
 • Astma oskrzelowa, w tym terapia biologiczna astmy ciężkiej
 • Astma oskrzelowa u kobiet w ciąży
 • Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc – POCHP
 • Zapalenie oskrzeli
 • Rozstrzenie oskrzeli
 • Rozedma płuc
 • Zapalenie płuc
 • Przewlekły kaszel
 • Rak płuc i opłucnej
 • Choroby śródmiąższowe płuc
 • Sarkoidoza płuc
 • Samoistne włóknienie płuc
 • Chrapanie
 • Zaburzenia oddychania podczas snu
 • Obturacyjny bezdech senny
 • Choroby wewnętrzne

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Celina Czerwińska zajmuje się w naszym Centrum diagnostyką bezdechu sennego.

Cennik usług

 • Konsultacja pulmunologiczna (20 minut)
  240 zł
 • Konsultacja internistyczna
  240 zł
 • Konsultacja online
  240 zł
 • Konsultacja pulmunologiczna + spirometria
  290 zł
 • Konsultacja pulmunologiczna + spirometria z próbą rozkurczową
  350 zł
 • Konsultacja pulmunologiczna + USG płuc
  290 zł
 • Konsultacja pulmunologiczna + USG płuc + spirometria
  350 zł
 • Badanie poligraficzne snu
  300 zł
 • Miareczkowanie
  450 zł

Doświadczenie

Aktualne zatrudnienie: starszy asystent w Oddziale Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologii KSS im Jana Pawła II w Krakowie
(praca w charakterze internisty w SOR przy 5 WSKzP w Krakowie, CUMRiK, Nowy Sącz)
Opieka długoterminowa nad pacjentem w trakcie domowej wentylacji mechanicznej

Doświadczenie zawodowe:
Oddział Chorób Wewnętrznych i SOR przy Szpitalu MSWiA w Krakowie
Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ZZOZ w Wadowicach
Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologii KSS im. Jana Pawła II w Krakowie