Terapia z wykorzystaniem piaskownicy (Sandplay)

Piaskownica, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się jedynie zabawą dla dzieci, jest potężnym narzędziem terapeutycznym, które może pomóc ludziom w różnych grupach wiekowych radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, traumą, czy problemami interpersonalnymi. Terapia piaskownicą opiera się na zasadzie tworzenia i eksplorowania światów symbolicznych w małej skali przy użyciu piasku, figurek i innych małych przedmiotów. Ten niekonwencjonalny rodzaj terapii może otworzyć drzwi do głębokiej samoświadomości, transformacji i zdrowego rozwoju.

 

Co to jest terapia piaskownicą?

Terapia piaskownicą, znana również jako terapia piaskiem, to forma terapii sztuki, która umożliwia klientowi wyrażanie swoich myśli, emocji i doświadczeń poprzez manipulację piaskiem i małymi figurkami. Ta metoda terapeutyczna została stworzona przez Dora Kalff, szwajcarską psychoanalityczkę, na podstawie prac Carl Gustava Junga.

Główną ideą terapii piaskownicą jest stworzenie przestrzeni, w której klient może swobodnie eksplorować i wyrażać swoje wewnętrzne przeżycia. Terapeuta dostarcza zestaw piasku oraz figurki reprezentujące różne elementy życia, takie jak ludzie, zwierzęta, budynki i inne symbole. Klient jest zachęcany do tworzenia scen lub krajobrazów w piaskownicy, które odzwierciedlają jego aktualne uczucia, wyobrażenia lub problemy.

 

Jak przebiega terapia piaskownicą?

Terapia piaskownicą rozpoczyna się od rozmowy wstępnej między klientem a terapeutą, w trakcie której określa się cele terapii oraz omawiają się zasady i oczekiwania. Następnie klient ma możliwość wyboru figurek i rozpoczęcia pracy w piaskownicy.

W trakcie sesji terapeutycznej terapeuta zachęca klienta do tworzenia scen lub narracji za pomocą piasku i figurek. Klient może manipulować piaskiem, układać go w wzory, budować, burzyć i przestawiać figury według swojego uznania. To swobodne tworzenie pozwala na wyrażenie uczuć, myśli i konfliktów, które mogą być trudne do wyrażenia słownie.

Terapeuta jest obecny, by wspierać klienta w procesie i pomagać mu zrozumieć symbolikę tworzonych obrazów. Rozmowy terapeutyczne towarzyszą procesowi pracy w piaskownicy, pomagając klientowi lepiej zrozumieć swoje emocje i myśli.

 

Jakie są korzyści z terapii piaskownicą?

Terapia piaskownicą oferuje wiele korzyści dla klientów, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Oto kilka głównych korzyści związanych z tą formą terapii:

 1. Wyrażanie emocji: 

Terapia piaskownicą umożliwia klientom wyrażenie swoich emocji, myśli i doświadczeń w sposób symboliczny i niesłowny. Daje to szansę na otwarte wyrażenie trudnych uczuć, które mogą być trudne do wyrażenia słownie.

 1. Przetwarzanie traumy:

Osoby doświadczające traumy mogą korzystać z terapii piaskownicą, aby przetworzyć traumę i skonfrontować się z nią. Praca w piaskownicy pozwala na symboliczne odtworzenie wydarzeń i zmianę ich przebiegu w bezpiecznym środowisku.

 1. Rozwijanie samoświadomości:

Terapia piaskownicą pomaga klientom zrozumieć siebie lepiej i odkryć swoje wewnętrzne konflikty, pragnienia i cele. To narzędzie do odkrywania własnej tożsamości.

 1. Rozwiązywanie problemów:

Praca w piaskownicy może pomóc klientom w rozwiązywaniu trudności i problemów życiowych. Tworzenie scenek i narracji symbolicznie reprezentujących problemy może prowadzić do znalezienia nowych perspektyw i rozwiązań.

 1. Lepsze zrozumienie relacji interpersonalnych:

Terapia piaskownicą może pomóc klientom zrozumieć swoje relacje z innymi ludźmi, zarówno w kontekście rodziny, przyjaźni, jak i pracy. Może poprawić zdolność do komunikacji i radzenia sobie z konfliktami.

 1. Rozwijanie kreatywności: 

Praca w piaskownicy zachęca do kreatywnego myślenia i wyrażania siebie w niekonwencjonalny sposób. To może prowadzić do rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów i myślenia „poza schematami”.

 1. Redukcja stresu i lęku: 

Terapia piaskownicą może pomóc klientom w redukcji poziomu stresu i lęku poprzez umożliwienie im skupienia się na procesie tworzenia w piaskownicy, co działa relaksująco i uspokajająco.

 1. Wsparcie w rozwoju osobistym: 

Osoby poszukujące rozwoju osobistego mogą wykorzystać terapię piaskownicą jako narzędzie do lepszego zrozumienia siebie, swoich celów i wartości życiowych.

 1. Zwiększenie samoakceptacji:

Praca w piaskownicy może pomóc klientom zwiększyć poczucie własnej wartości i akceptacji siebie, co jest kluczowe dla zdrowego rozwoju psychicznego.

 1. Terapia dla różnych grup wiekowych:

Terapia piaskownicą jest dostosowana do różnych grup wiekowych, co oznacza, że ​​może być stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Warto zaznaczyć, że korzyści z terapii piaskownicą mogą być różne dla różnych osób, w zależności od ich indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych. Terapia piaskownicą jest elastyczna i dostosowywana do konkretnych sytuacji i potrzeb klientów.

 

Dla kogo jest terapia piaskownicą?

Terapia piaskownicą jest skierowana do różnych grup wiekowych i może być stosowana u wielu osób w różnych kontekstach. Oto kogo może obejmować terapia piaskownicą:

 1. Dzieci i nastolatki:

Terapia piaskownicą jest szczególnie skuteczna u dzieci i młodzieży, ponieważ pozwala im wyrazić swoje emocje i myśli, których często nie potrafią lub nie chcą wyrazić słownie. Dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych, problemów w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami lub rodzinnymi, mogą znaleźć w terapii piaskownicą bezpieczne miejsce do wyrażenia swoich uczuć.

 1. Dorośli:

Terapia piaskownicą jest również przeznaczona dla dorosłych, którzy doświadczają trudności emocjonalnych, takich jak depresja, lęki, stres, problemy w relacjach lub traumy. Dorosłe osoby mogą korzystać z tej formy terapii, aby lepiej zrozumieć siebie, pracować nad swoimi emocjami i rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

 1. Osoby cierpiące z powodu traumy:

Terapia piaskownicą jest szczególnie skuteczna w pracy z osobami, które doświadczyły traumy, w tym traumy dzieciństwa, wypadków, przemocy lub straty. Pomaga w przetwarzaniu traumy i jej skutków.

 1. Rodzice i opiekunowie:

Terapia piaskownicą może być również stosowana w pracy z rodzicami i opiekunami, którzy chcą zrozumieć i poprawić swoje relacje z dziećmi. Może pomóc rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi oraz lepszym zrozumieniu potrzeb i emocji swoich dzieci.

 1. Osoby poszukujące rozwoju osobistego: 

Niektórzy ludzie wybierają terapię piaskownicą jako narzędzie do rozwoju osobistego i samorozwoju. Pomaga im lepiej zrozumieć siebie, odkryć swoje cele i marzenia, oraz pracować nad osiągnięciem ich.

 1. Terapeuci i specjaliści: 

Sami terapeuci, psycholodzy, i pracownicy socjalni mogą wykorzystywać terapię piaskownicą jako narzędzie w pracy z klientami. Może to być skuteczne narzędzie diagnostyczne i terapeutyczne.

Warto zaznaczyć, że terapia piaskownicą jest elastyczna i może być dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta, niezależnie od wieku czy problemów, z którymi się boryka. Dzięki swojej naturze symbolicznej i twórczej, terapia piaskownicą może być używana w różnych kontekstach terapeutycznych i pomagać ludziom w różnych aspektach ich życia.

 

Terapia z wykorzystaniem piaskownicy (Sandplay) Kraków

Terapia piaskownicą jest efektywną i fascynującą formą terapii sztuki, która pozwala ludziom wyrazić swoje emocje, zrozumieć siebie i rozwijać się. To narzędzie, które może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, traumą oraz problemami interpersonalnymi. Dzięki terapii piaskownicą, ludzie mogą odkryć swoje wewnętrzne światy i rozpocząć podróż ku zdrowszemu i bardziej satysfakcjonującemu życiu.

W Centrum Terapii Synteza psychoterapię z wykorzystaniem piaskownicy prowadzi mgr Monika Srebro.

W celu umówienia terminu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 535 77 87 07 lub mailowy – rejestracja@centrumsynteza.pl

Skomentuj