Psychoterapia indywidualna młodzieży w Centrum Terapii Synteza

Okres dojrzewania to bardzo wymagający czas. Mnóstwo rzeczy się zmienia – sposób myślenia, ciało, znajomi, relacje… Zgłoszenie się do psychoterapeuty okazuje się często potrzebne.

 

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia oraz formą pomocy w różnorodnych sytuacjach życiowych i kryzysach emocjonalnych (spowodowanym różnymi wydarzeniami). Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to cykl spotkań z psychoterapeutą, które pozwalają młodej osobie poznać istotę problemu, z którym się zgłasza, a następnie rozwiązać pojawiające się dylematy w rozwojowy i korzystny dla danej osoby sposób. 

 

Na czym polega psychoterapia młodzieży?

Psychoterapia indywidualna młodzieży polega na indywidualnych spotkaniach/rozmowach z terapeutą.  Czas jednego spotkania wynosi 50 minut. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, cyklicznie o tej samej porze. Ze względu na wiek osoby korzystającej z terapii konieczne jest, by pierwszą konsultację umawiał rodzic.

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami psychoterpeutycznymi (trzy do pięciu spotkań).  W przypadku osób niepełnoletnich pierwsza konsultacja odbywa się w obecności rodzica/rodziców bądź opiekunów prawnych. W trakcie konsultacji psychoterapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala z pacjentem cele pracy terapeutycznej oraz okres trwania psychoterapii.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na psychoterapię indywidualną pisemną zgodę musi wyrazić posiadający pełnię władz rodzicielskich rodzic lub opiekun prawny. W przypadku pracy z młodzieżą, gdy rodzice są po rozwodzie, najlepiej jeśli zgodę wyrażą oboje rodzice.

Kiedy zgłosić się na psychoterapię z nastolatkiem?

Wskazania do podjęcia psychoterapii to między innymi:

 •  trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych
 •  długotrwale utrzymujący się obniżony nastrój
 •  występowanie lęku utrudniającego codzienne funkcjonowanie 
 •  występujące szybkie zmiany nastroju (drażliwość, chwiejność, impulsywność)
 •  zaburzenia odżywiania
 •  problemy ze snem (np. przestawienie rytmu dobowego, wybudzanie się w nocy, problemy z zasypianiem lub zupełnie nie przesypianie nocy)
 •  objawy psychosomatyczne takie jak bóle głowy, brzucha, nerwobóle;
 •  występujące zachowania autodestrukcyjne (np. samookaleczenia, zażywanie szkodliwych substancji)
 •  występowanie myśli rezygnacyjnych i samobójczych
 •  trudności szkolne (w tym emocjonalne)
 •  inne problemy związane z okresem dorastania, wywołujące dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu. 

Motywacją do poszukiwania psychoterapii może też być chęć lepszego poznania siebie.

 

Ile powinna trwać psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii jest kwestią bardzo indywidualną i zależy od różnych czynników, m. in. od tego, z jakimi problemami zgłasza się pacjent. Psychoterapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat – wszystko zależne jest od potrzeb pacjenta.

 

Kiedy widoczne są efekty psychoterapii?

Ta kwestia również jest bardzo indywidualna, jednak pierwszych efektów psychoterapii można spodziewać się nawet już po kilku sesjach. Ostateczne efekty i czas oczekiwania na nie zależą głównie od złożoności problemu, z jakim pacjent zgłasza się do psychoterapeuty, ale także motywacji osoby uczestniczącej w terapii, wsparcia rodziny. Zależy czy zgłaszane trudności dotykają pewnych nawyków na poziomie zachowania, czy też wiążą się z organizacją charakteru lub czy może wynikają z trudnych doświadczeń życiowych.

 

O czym nie mówić na psychoterapii?

W terapii ważnym elementem współpracy między pacjentem a psychoterapeutą jest zaufanie. Zrozumiałym jest, że potrzeba czasu by swobodniej mówić o swoich prywatnych stanach i przeżyciach. Istotne jest, by każdy w swoim tempie i w zgodzie ze sobą decydował, które tematy byłyby ważne do omówienia. Celem rozmów jest zrozumienie tego co się dzieje, a nie ocena czy krytyka.

 

Jakie są zasady poufności psychoterapii w odniesieniu do pacjentów niepełnoletnich?

Różne aspekty przeżywania trudności mogą wiązać się ze wstydem, czy trudnymi do zaakceptowania (przez siebie samego lub przez kogoś innego) emocjami, dlatego bardzo ważnym elementem współpracy jest poufność. Treść sesji terapeutycznych nie jest omawiana z rodzicami czy opiekunami prawnymi. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia. Opiekun prawny ma prawo do ogólnych informacji dotyczących przebiegu terapii. Taka informacja jest udzielana, a jej zakres zazwyczaj konsultowany jest z pacjentem.

 

Psychoterapeuta młodzieży Kraków

W Centrum Terapii Synteza w Krakowie oferujemy psychoterapię indywidualną młodzieży w wieku 14+. Początkowo umawiamy pięć spotkań konsultacyjnych, z czego na pierwsze spotkanie zapraszamy nastolatka i rodziców, trzy kolejne spotkania odbywają się z samym nastolatkiem, a na piątą konsultację ponownie przychodzą rodzice pacjenta i odbywa się wspólna konsultacja ze specjalistą.

 

Umów się na konsultację psychoterapeutyczną dla swojego nastoletniego dziecka w Centrum Terapii Synteza dzwoniąc pod numer +48 535 77 87 07 lub pisząc na adres mailowy rejestracja@centrumssynteza.pl

 

 

Leave a reply