Psychoonkologia - wsparcie w procesie leczenia nowotworów

Psychoonkologia – wsparcie w procesie leczenia nowotworów

Kim jest psychoonkolog?

Psychoonkolog to specjalista, który zapewnia wsparcie psychologiczne pacjentom onkologicznym oraz ich rodzinom. Łączy wiedzę z zakresu psychologii i onkologii, aby lepiej zrozumieć i pomóc osobom zmagającym się z chorobą nowotworową. Pomaga pacjentom radzić sobie z emocjami, takimi jak strach, lęk i depresja, które często towarzyszą diagnozie i leczeniu nowotworów. Psychoonkolog wspiera pacjentów i ich bliskich w adaptacji do zmieniających się warunków życia, jakie niesie ze sobą choroba, pomagając im radzić sobie z fizycznymi i społecznymi konsekwencjami. Jego działania obejmują również psychoedukację dotyczącą psychologicznych aspektów choroby, leczenia i rekonwalescencji. Oferuje wsparcie psychologiczne dla członków rodzin pacjentów, pomagając im zrozumieć i radzić sobie z emocjonalnym obciążeniem związanym z opieką nad bliską osobą chorą na raka. W sytuacjach kryzysowych, takich jak nagłe pogorszenie stanu zdrowia pacjenta czy śmierć, psychoonkolog zapewnia wsparcie emocjonalne i pomoc w radzeniu sobie z traumą.

Rola psychoonkologa w procesie leczenia nowotworów

Zakres działań psychoonkologa

Działania psychoonkologa obejmują wsparcie pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin na różnych etapach choroby. Wsparcie emocjonalne i psychologiczne polega na pomocy w radzeniu sobie z diagnozą nowotworu i jej emocjonalnymi konsekwencjami, a także w zarządzaniu lękiem, stresem, depresją i innymi negatywnymi emocjami związanymi z chorobą. Psychoonkolog pomaga w przetwarzaniu trudnych uczuć i myśli oraz w budowaniu strategii radzenia sobie z nimi.

Psychoedukacja pacjentów i ich rodzin na temat psychologicznych aspektów choroby nowotworowej jest również kluczowym elementem jego pracy. Dostarcza informacji o dostępnych formach wsparcia i terapii. W trakcie leczenia psychoonkolog wspiera pacjentów w adaptacji do leczenia, radzeniu sobie ze skutkami ubocznymi oraz motywuje do kontynuacji terapii. Współpracuje z zespołem medycznym, aby zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentem.

Psychoonkolog pomaga również w adaptacji do nowej sytuacji życiowej, w tym w radzeniu sobie z fizycznymi ograniczeniami i zmianami w codziennym funkcjonowaniu. W okresie terminalnym i opiece paliatywnej oferuje wsparcie pacjentom i ich rodzinom, pomagając im przygotować się na koniec życia oraz wspiera ich emocjonalnie w procesie żałoby i radzenia sobie z utratą.

Kiedy warto skorzystać z porady psychoonkologicznej?

Wsparcie psychologiczne dla pacjentów onkologicznych

Skorzystanie z porady psychoonkologicznej może być niezwykle pomocne w różnych sytuacjach związanych z chorobą nowotworową.

 • Po diagnozie nowotworu:
  Psychoonkolog pomaga radzić sobie z pierwszymi reakcjami emocjonalnymi, takimi jak szok, niedowierzanie, lęk i smutek. Wsparcie obejmuje także pomoc w zrozumieniu i przyswojeniu informacji medycznych dotyczących choroby i planu leczenia.

 • W trakcie leczenia:
  Specjalista wspiera pacjenta w zarządzaniu stresem i lękiem związanym z leczeniem oraz jego skutkami ubocznymi. Pomaga radzić sobie z depresją, bezsilnością, frustracją czy gniewem oraz wspiera w utrzymaniu motywacji do kontynuacji leczenia mimo trudności.

 • Po zakończeniu leczenia:
  Psychoonkolog pomaga radzić sobie z lękiem przed nawrotem choroby oraz w adaptacji do życia po leczeniu. Wspiera pacjenta w powrocie do codziennych aktywności, pracy i życia społecznego.

 • W przypadku zaawansowanej choroby:
  Oferuje pomoc w radzeniu sobie z emocjami związanymi z zaawansowaną chorobą oraz przygotowanie na ewentualne trudności związane z końcowym etapem życia. Wspiera bliskich pacjenta w radzeniu sobie z emocjami i stresem związanym z opieką oraz przygotowuje ich na możliwość straty.

 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych:
  Psychoonkolog pomaga w nagłych sytuacjach, takich jak pogorszenie stanu zdrowia, zmiany w planie leczenia czy problemy osobiste. Terapia jest dostępna w przypadku poważnych problemów emocjonalnych, takich jak depresja, lęki czy zaburzenia snu.

 • Adaptacja do nowych ograniczeń:
  Specjalista wspiera pacjentów w adaptacji do nowych ograniczeń fizycznych lub psychicznych wynikających z choroby i leczenia.

Psychoonkologia dla rodzin i opiekunów

Psychoonkologia dla rodzin i opiekunów jest równie ważna, jak wsparcie dla samych pacjentów. Rodziny i opiekunowie często odczuwają ogromny stres i emocjonalne obciążenie związane z chorobą bliskiej osoby. Psychoonkolog pomaga rodzinom zrozumieć, jak najlepiej wspierać chorego bliskiego, oraz oferuje wsparcie emocjonalne dla opiekunów, którzy sami mogą doświadczać stresu i wypalenia.

Skorzystanie z porady psychoonkologicznej może znacząco poprawić jakość życia pacjentów onkologicznych i ich rodzin, pomagając im lepiej radzić sobie z emocjonalnymi, psychologicznymi i społecznymi wyzwaniami związanymi z chorobą nowotworową. Współpraca z psychoonkologiem w tym zakresie polega na:

 • Dostarczaniu rodzinom i opiekunom rzetelnych informacji na temat choroby, jej przebiegu, metod leczenia i prognoz, co może zmniejszyć lęk i niepewność.
 • Pomocy w zrozumieniu emocjonalnych i psychologicznych reakcji pacjenta na chorobę i leczenie.
 • Nauce technik radzenia sobie ze stresem i lękiem, które mogą pomóc opiekunom lepiej funkcjonować na co dzień.
 • Pomocy w radzeniu sobie z emocjonalnymi kryzysami, które mogą wystąpić w trakcie choroby bliskiej osoby.
 • Udzielaniu porad dotyczących opieki nad pacjentem, w tym radzenia sobie z jego emocjami, potrzebami fizycznymi i psychologicznymi.
 • Pomocy w organizacji codziennych zadań i wyzwań związanych z opieką, co może zmniejszyć poczucie przeciążenia.
 • Pomocy rodzinom i opiekunom w adaptacji do zmieniającej się sytuacji życiowej, w tym radzenie sobie z pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.
 • Wsparciu w podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących leczenia i opieki.
 • Przeciwdziałaniu wypaleniu, poprzez stosowanie strategii zapobiegania wypaleniu opiekunów, które mogą obejmować techniki relaksacyjne, odpoczynek i samopomoc.
 • Wsparciu w procesie żałoby po utracie bliskiej osoby, pomoc w przetwarzaniu straty i adaptacji do nowej rzeczywistości.
 • Informowaniu o dostępnych zasobach, takich jak grupy wsparcia, organizacje pomocowe, usługi socjalne, które mogą wesprzeć rodzinę i opiekunów.

Znaczenie wsparcia psychologicznego

Wsparcie psychologiczne w psychoonkologii jest nieodzownym elementem leczenia pacjentów onkologicznych. Pomaga ono nie tylko poprawić jakość życia pacjentów, ale także wspiera ich w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, społecznymi i psychicznymi związanymi z chorobą. Dodatkowo, wsparcie to jest kluczowe dla rodzin i opiekunów, którzy również potrzebują pomocy w radzeniu sobie z ciężarem opieki nad chorym bliskim. 

Wsparcie psychologiczne pomaga pacjentom utrzymać motywację do kontynuowania terapii, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia. Pomaga też w radzeniu sobie z fizycznymi i emocjonalnymi skutkami ubocznymi leczenia onkologicznego. Ułatwia adaptację do zmian w życiu spowodowanych chorobą, takich jak zmiany w codziennym funkcjonowaniu, relacjach społecznych i zawodowych. Wspiera w radzeniu sobie z niepewnością dotyczącą przyszłości i potencjalnych nawrotów choroby. Wskazuje, jak poprawić komunikację i relacje w rodzinie, co może wzmocnić wsparcie społeczne dla pacjenta. Możliwa jest także współpraca z lekarzem psychiatrą, w przypadku potrzeby leczenia farmakologicznego. Dostarcza pacjentom i ich rodzinom informacji na temat choroby i leczenia, co może zwiększyć poczucie kontroli.

Radzenie sobie ze stresem i lękiem w chorobie nowotworowej

Jest to kluczowy element wsparcia psychologicznego, który może znacząco poprawić jakość życia pacjentów oraz ich zdolność do skutecznego leczenia. 

 • Praktykowanie medytacji może pomóc w redukcji stresu i poprawie samopoczucia.
 • Ćwiczenia oddechowe mogą uspokoić umysł i ciało, co przyczynia się do zmniejszenia napięcia.
 • Progresywna relaksacja mięśni – ta technika polega na napinaniu i rozluźnianiu różnych grup mięśniowych i pomaga w redukcji napięcia fizycznego i psychicznego.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) pomaga pacjentom identyfikować i zmieniać negatywne myśli, które przyczyniają się do lęku i stresu. Umożliwia także naukę konkretnych technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami, które mogą występować podczas choroby.
 • Udział w grupach wsparcia dla pacjentów onkologicznych umożliwia dzielenie się doświadczeniami i uzyskanie wsparcia od innych, którzy przeżywają podobne wyzwania.
 • Regularne spotkania z psychoonkologiem lub psychoterapeutą mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i wzmocnieniu umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • W niektórych przypadkach mogą być pomocne także leki przeciwlękowe lub przeciwdepresyjne. Warto skonsultować się z psychiatrą, aby omówić możliwości farmakoterapii.

Przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego

Przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego przez psychoonkologa to proces kompleksowy, który uwzględnia aspekty emocjonalne, psychiczne i praktyczne. Celem jest zapewnienie pacjentowi wsparcia, aby mógł stawić czoła wyzwaniom związanym z leczeniem nowotworowym w jak najbardziej komfortowy i skuteczny sposób.

Proces ten obejmuje:

 • Dostarczenie szczegółowych informacji na temat diagnozy, planu leczenia, procedur medycznych oraz potencjalnych skutków ubocznych. Pomoc w zrozumieniu konieczności i celów leczenia, co może zmniejszyć lęk i niepewność.
 • Wsparcie emocjonalne podczas regularnych wizyt, gdzie pacjent może otwarcie mówić o swoich obawach, lękach i oczekiwaniach związanych z leczeniem. Pomaga to w identyfikacji i przetwarzaniu trudnych emocji, takich jak strach, smutek, złość czy poczucie bezradności.
 • Istotne jest też przekazywanie informacji o możliwych skutkach ubocznych leczenia i sposobach radzenia sobie z nimi oraz opracowanie strategii radzenia sobie ze skutkami ubocznymi, zarówno fizycznymi, jak i emocjonalnymi.

Wsparcie po leczeniu – jak wracać do codzienności?

Powrót do codzienności po leczeniu onkologicznym wymaga czasu i cierpliwości. Kluczowe jest, aby pacjenci otwarcie komunikowali swoje potrzeby i korzystali z dostępnych zasobów wsparcia. Wsparcie psychologiczne, fizyczne i społeczne odgrywa istotną rolę w procesie rekonwalescencji i powrocie do codzienności. Okres ten może wiązać się z licznymi wyzwaniami fizycznymi, emocjonalnymi i społecznymi, dlatego warto wciąż korzystać z regularnych spotkań z psychoonkologiem lub psychoterapeutą pozwalają omawiać uczucia, lęki przed nawrotem choroby oraz inne emocjonalne wyzwania lub kontynuować uczestnictwo w grupach wsparcia. Współpraca z fizjoterapeutą może poprawić ruchomość, zmniejszyć ból i zwiększyć ogólną sprawność fizyczną. Systematyczne wizyty u lekarza umożliwiają monitorowanie stanu zdrowia i wczesne wykrywanie ewentualnych nawrotów choroby. Konsultacje z lekarzami pomagają zarządzać długoterminowymi skutkami ubocznymi leczenia, takimi jak zmęczenie, neuropatia czy problemy z pamięcią. Wprowadzenie diety bogatej w warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty i białko wspiera regenerację organizmu. Ćwiczenia dostosowane do możliwości pacjenta pomagają w poprawie kondycji i samopoczucia. Ważny jest stopniowy powrót do obowiązków zawodowych – na początku warto rozważyć pracę w niepełnym wymiarze godzin. Zrozumienie czynników ryzyka nawrotu choroby oraz wczesnych objawów może pomóc w zmniejszeniu lęku i wzmocnieniu poczucia kontroli. Dzięki tym działaniom pacjenci mogą w sposób harmonijny wracać do codzienności, poprawiając jakość swojego życia i lepiej radząc sobie z wyzwaniami po leczeniu onkologicznym.

 

Poradnictwo psychoonkologiczne

w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

w celu umówienia wizyty zadzwoń pod 535 77 87 07

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@centrumsynteza.pl

Skomentuj