Psychiatria

Psychiatria

Diagnosytka i leczenie

  • Zaburzeń lękowych i depresyjnych
  • Zaburzeń psychotycznych
  • Psychofarmakoterapia
  • Konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii

Specjaliści:

  • Dr hab. Mariusz Furgał
  • Dr Łukasz Müldner-Nieckowski
  • Dr Katarzyna Schmidt