Dr n. med. Anna Citkowska-Kisielewska

Anna Citkowska-Kisielewska jest specjalistą psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą PTP oraz superwizorem aplikantem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, z wieloletnią praktyką w zakresie prowadzenia leczenia psychiatrycznego, psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Anna Citkowska-Kisielewska ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2006 obroniła pracę doktorską pt. „Struktura zespołu objawowego w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym i w zaburzeniach lękowych”, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W swojej pracy psychiatrycznej łączy rozumienie biologiczne z psychodynamicznym, co wiąże się z bardzo indywidualnym podejściem do sytuacji pacjenta. Doktor Anna Citkowska-Kisielewska prowadzi diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych oraz pracuje jako psychiatra konsultujący pacjentów korzystających z psychoterapii u innych terapeutów.

Anna Citkowska-Kisielewska ma także doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi zajęcia z zakresu psychoterapii dla szkolących się psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów oraz do roku 2022 prowadziła zajęcia z zakresu psychiatrii i psychoterapii dla studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Anna Citkowska-Kisielewska w roku 2008 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Jest absolwentką 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ. W roku 2010 uzyskała certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a w roku 2011 tytuł asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Od roku 2007 pozostaje pracownikiem Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Katedry Psychoterapii UJ CM.

Dr Anna Citkowska-Kisielewska jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Lokalizacja gabinetu al. Pokoju 29B/21, Kraków
Wykształcenie Psychiatra, psychoterapeuta
Stopień naukowy Doktor nauk medycznych
Obszary pracy klinicznej
 • Psychiatria
 • Psychoterapia
Kwalifikacje
 • Specjalista psychiatra
 • Certyfikat Psychoterapeuty PTP
 • Superwizor Aplikant SNP PTP
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychiatra

Obszary działalności

 • Psychiatria

  Obejmuje diagnostykę i leczenie farmakologiczne ADHD, problemów ze snem, zaburzeń lękowych, osobowości, depresyjnych i innych zaburzeń nastroju oraz psychotycznych. Możliwe są także konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii.

Anna Citkowska-Kisielewska zajmuje się diagnostyką i leczeniem między innymi następujących zaburzeń:

 • Lękowych, związanych z występowaniem różnych form lęku jak: fobie, natręctwa (OCD), lęk uogólniony, lęk społeczny, reakcje adaptacyjne,
 • Zaburzeń nastroju, związanych z jego obniżeniem lub podwyższeniem, takich jak depresja, dystymia, choroba afektywna dwubiegunowa, cyklotymia,
 • zaburzeń odżywiania – bulimia, anoreksja,
 • zaburzeń snu i innymi zaburzeniami behawioralnymi,
 • zaburzeń osobowości,
 • wsparciem psychiatrycznym procesów psychoterapeutycznych.

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Anna Citkowska-Kisielewska w Centrum Terapii Synteza prowadzi konsultacje psychiatryczne pacjentów, którzy zgłaszają się do naszego ośrodka po raz pierwszy, a także uczestniczy w kompleksowym leczeniu, łączącym psychoterapię z farmakoterapią. Zajmuje się również kwalifikacją do psychoterapii i ewaluacją jej efektów.

Cennik usług

 • Konsultacja psychiatryczna (pierwsza, 60 minut)
  400 zł
 • Konsultacja psychiatryczna (kolejna, 30 minut)
  300 zł
 • Wystawienie recepty lub zaświadczenia
  110 zł

Doświadczenie

Anna Citkowska-Kisielewska zdobywała doświadczenie zawodowe w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego gdzie pracuje od 2007 roku – prowadzi leczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne oraz zajmuje się kwalifikacją do procesu psychoterapii. Ponadto pracowała w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Oddziale Psychiatrii i Psychosomatyki WSS im. L. Rydygiera w Krakowie – w ramach rezydentury do specjalizacji z psychiatrii, a także w poradniach zdrowia psychicznego w ramach świadczeń gwarantowanych.