Mgr Aleksandra Ormicka

Aleksandra Ormicka jest psychoterapeutką, pracującą w nurcie psychodynamicznym oraz specjalistką terapii uzależnień. Jest absolwentką filologii polskiej z teatrologią. Uzupełniając wykształcenie w zakresie psychoterapii, zdobywała kolejne kwalifikacje w obszarze zawodów pomocowych związanych ze zdrowiem psychicznym, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach oraz podejmując praktykę w obszarze psychoterapii oraz terapii uzależnień. Aleksandra Ormicka ukończyła całościowy 4-letni kurs psychoterapii, prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła także szkolenie specjalistyczne w zakresie terapii uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Szkolenie to było akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Aleksandra Ormicka należy do Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi szkolenia z zakresu patologicznej hiperseksualności dla studentów psychologii, a także jest realizatorką programu terapeutycznego CANDIS, dedykowanego użytkownikom konopii. Pracuje pod stałą superwizją. Regularnie uczestniczy w kursach doskonalących, szkoleniach specjalistycznych i konferencjach. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi zgodnie ze standardami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTP.

Kalendarz
Lokalizacja gabinetu Aleja Pokoju 29B/21, Kraków
Wykształcenie Psychoterapeuta
Stopień naukowy Magister filologii polskiej z teatrologią
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia
Kwalifikacje
 • Całościowy kurs psychoterapii
 • Specjalista terapii uzależnień
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta

Obszary działalności

Aleksandra Ormicka pracuje między innymi z osobami:

 • doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych i innych zaburzeń afektywnych
 • z problemami relacyjnymi, seksualnymi
 • z zaburzeniami osobowości
 • z doświadczeniem traumy, z zespołem stresu pourazowego
 • z zaburzeniami odżywiania (bulimia, napadowe objadanie się)
 • różnorodnymi płciowo i seksualnie, doświadczającymi stresu mniejszościowego lub
  będącymi w procesie rozpoznawania swojej tożsamości płciowej czy seksualnej
 • z problemem uzależnienia od substancji (alkohol, leki, narkotyki) oraz behawioralnego
  (seks, hazard, zakupy, praca, gry, etc.),
 • z tzw. syndromem DDA oraz osobami współuzależnionymi, czyli np. członkami rodzin osób z problemem uzależnienia

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Aleksandra Ormicka pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, natomiast w praktyce klinicznej łączy różne oddziaływania terapeutyczne zaczerpnięte z innych nurtów, jeśli są skuteczne w leczeniu danego zaburzenia czy pomocne w określonej problematyce.
Aleksandra Ormicka pracuje z pacjentami o szerokim spektrum problematyki – począwszy od uzależnień
od substancji i behawioralnych, poprzez zaburzenia nastroju, zaburzenia związane ze stresem, w tym PTSD, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, po zaburzenia z kręgu schizofrenii. Pracuje z osobami różnorodnymi płciowo, w tym z osobami ze społeczności LGBT+.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza)
  300 zł
 • Sesja terapii indywidualnej
  220 zł

Doświadczenie

Aleksandra Ormicka doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży klinicznych, m.in. w Oddziale Leczenia Psychoz przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, Ośrodku Leczenia Substytucyjnego NZOZ Centrum Zdrowia „Eleuteria” w Warszawie, a także jako terapeutka indywidualna i grupowa w poradniach, oddziałach dziennych i w ośrodkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz jako psychoterapeutka w Polskim Towarzystwie Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Krakowie, gdzie zajmowała się terapią osób z zaburzeniami psychicznymi.