Mgr Karolina Szklaruk-Leonkiewicz

Karolina Szklaruk-Leonkiewicz jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła Kurs specjalisty psychoterapii uzależnień w szkole KRAK-UZ  akredytowanej  przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jest w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym „Ter-Cognitiva”.

Karolina Szklaruk-Leonkiewicz interesuje się zastosowaniami psychoterapii w przewlekłych chorobach somatycznych, chorobach neurodegeneracyjnych, zaburzeniach ze spektrum schizofrenii  i innych zaburzeniach psychotycznych. Zajmuje się wsparciem opiekunów osób z przewlekłymi chorobami somatycznymi i psychicznymi. Jej zainteresowania naukowe obejmują funkcjonowanie poznawcze osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz rozwój człowieka w biegu życia. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, swoją pracę poddaje superwizji.

Kalendarz
Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psycholog
Stopień naukowy Magister psychologii
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia indywidualna
 • Terapia uzależnień
Kwalifikacje
 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w trakcie certyfikacji)
 • Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny (w trakcie całościowego szkolenia)
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

Karolina Szklaruk-Leonkiewicz zajmuje się między innymi terapią:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń nastroju
 • zaburzeń adaptacyjnych
 • uzależnień chemicznych
 • uzależnień behawioralnych
 • zaburzeń ze spektrum schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych
 • osób w kryzysie psychicznym
 • osób w wieku senioralnym
 • opiekunów osób przewlekle chorujących

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Karolina Szklaruk-Leonkiewicz pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, korzysta z elementów dialogu motywującego. Prowadzi terapię indywidualną osób ze zróżnicowanymi zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i/lub behawioralnymi. Przyjmuje osoby z podwójną diagnozą – zaburzenie psychiczne i uzależnienie.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 minut))
  300 zł
 • Sesja terapii indywidualnej (50 minut)
  220 zł

Doświadczenie

Karolina Szklaruk-Leonkiewicz doświadczenie zdobywała podczas staży i wolontariatów  w Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego na Oddziale dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Kraków – Nowa Huta oraz w Poradni Leczenia Uzależnień.

Karolina Szklaruk-Leonkiewicz pracowała jako terapeuta grupowy w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Współpracowała przy realizacji projektów naukowych z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz SWPS w Katowicach: „Metapoznawcze mechanizmy tendencyjności pamięciowej w depresji”,  „2018-Stres i emocje w normie i patologii”, ,,Mogielica XXI Jakość życia i zdrowia”, „Deficyty spontanicznego wydobycia informacji z pamięci jako wczesny predyktor ryzyka chorób neurodegeneracyjnych u osób starszych”. Pracuje jako psycholog z osobami przewlekle somatycznie i psychicznie chorującymi w Domu Pomocy Społecznej. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.