Terapia rodzin

Terapia rodzinna

Potrzebujesz umówić konsultację rodzinną z terapeutą?

Zadzwoń pod numer 535778707. Pomożemy Ci ustalić dogodny termin wizyty.

Zapraszamy, jesteśmy do dyspozycji od 9.00 do 20.00 w każdym dniu roboczym.

Terapia Rodzinna w Krakowie

W życiu każdej rodziny mogą pojawić się momenty trudności, nieporozumień i konfliktów. Jeśli Twoja rodzina przechodzi przez trudny okres lub chcecie wspólnie pracować nad poprawą Waszych relacji, nasza terapia rodzinna w Krakowie może zapewnić niezbędne wsparcie.

Nasi doświadczeni terapeuci rodzin oferują bezpieczne i wspierające środowisko, gdzie każdy członek rodziny może być wysłuchany i zrozumiany. Skupiamy się na rozwiązywaniu konfliktów, poprawie komunikacji i budowaniu zdrowych relacji między członkami rodziny.

Terapia rodzinna jest skutecznym sposobem na pracę nad wspólnymi problemami, rozwijanie empatii i zrozumienia oraz na naukę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami. Niezależnie od tego, czy borykacie się z konkretnymi wyzwaniami, czy po prostu chcecie wzmocnić Waszą rodzinę, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Zapraszamy do umówienia się na sesję terapii rodzinnej w Krakowie.

Czym jest terapia rodzin?

Terapia rodzinna reprezentuje formę psychoterapii, która ma na celu skuteczne rozwiązywanie problemów i konfliktów zachodzących wewnątrz rodzin. Jej zakres obejmuje poszukiwanie wspólnych kompromisów, stabilizację sytuacji rodzinnej oraz odbudowę więzi między jej członkami. Dodatkowo, stanowi wsparcie dla rodziców, którzy borykają się z trudnościami w prowadzeniu wychowania. Terapia rodzin znajduje swoje zastosowanie również w przypadkach, gdy któryś z członków rodziny zmaga się z zaburzeniami psychicznymi lub chorobami.

Podstawowym założeniem terapii rodzinnej jest fakt, że rodzina tworzy swoisty system, w którym wszyscy jej członkowie oddziałują na siebie nawzajem. W konsekwencji problemy jednej osoby mogą wpływać na ogólne funkcjonowanie pozostałych członków rodziny. Dlatego też analiza problemów jednostki bez uwzględnienia funkcjonowania całego systemu jest często niewystarczająca. Poprzez psychoterapię rodzin można zauważyć pozytywny wpływ na poprawę relacji w rodzinie, które z różnych przyczyn mogą ulec zachwianiu.

Istotnym aspektem jest to, że terapia rodzinna powinna objąć wszystkich członków rodziny, którzy zaangażowani są w dane trudności. W większości przypadków dotyczy to osób, które wspólnie mieszkają.

Kiedy terapia rodzin jest wskazana?

Rodzina powinna rozważyć udział w psychoterapii, gdy zachodzą następujące sytuacje: 

 • Pojawiają się trudności w komunikacji między członkami rodziny.
 • Jeden z członków doświadcza zaburzeń lub chorób psychicznych. 
 • Występują częste i burzliwe kłótnie. 
 • Konflikty w rodzinie stają się coraz bardziej nasilone. 
 • Pojawiają się wyzwania w kwestiach wychowawczych, zwłaszcza związane z dziećmi. 
 • Dziecko zmaga się z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja czy bulimia, co jest częste w okresie dojrzewania. 
 • Zaobserwować można zachowania autodestrukcyjne u któregoś z członków rodziny, np. samookaleczanie się, nadużywanie substancji psychoaktywnych. 
 • Widoczne są trudności w komunikacji między małżonkami. 
 • W rodzinie zostaje postawiona diagnoza przewlekłej choroby u jednej z osób (np. nowotwór). 
 • Jeden z członków rodziny zmaga się z uzależnieniem, np. od alkoholu. 
 • Nagła zmiana życiowej sytuacji poważnie zakłóca równowagę w rodzinie, na przykład w wyniku przeprowadzki. 
 • Brakuje uczucia więzi i zrozumienia między członkami rodziny.

Psychoterapia rodzinna stanowi skuteczne narzędzie do pokonania wymienionych trudności, z którymi może zmagać się cała rodzina jako system.

Czy istnieją przeciwwskazania do podjęcia psychoterapii rodzinnej?

Przeciwwskazania do podjęcia terapii rodzinnej obejmują:

 • Istnienie przemocy fizycznej – w takim przypadku zalecane jest najpierw skontaktowanie się z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy. 
 • Aktywne uzależnienie któregoś z członków rodziny. 
 • Obecność choroby psychicznej (np. psychoza) u któregoś z członków rodziny. 
 • Trwanie któregoś z partnerów (lub obojga) w nierozwiązanych związkach pozamałżeńskich. 
 • Nieuczciwe intencje oraz brak motywacji członków rodziny do zaangażowania się w pracę nad poprawą relacji rodzinnych. 
 • Nieregularny tryb życia, niestabilne zajęcia zawodowe lub częste wyjazdy jednego z członków rodziny, co utrudnia systematyczny udział w sesjach terapeutycznych w dłuższej perspektywie czasowej.

Jakich efektów można spodziewać się po psychoterapii rodzinnej?

Rezultaty psychoterapii rodzinnej mogą obejmować: 

 • Rozwiązanie problemu, który skłonił rodzinę do podjęcia terapii.
 • Ulepszenie jakości komunikacji wewnątrz rodziny. 
 • Poprawa ogólnego funkcjonowania rodziny. 
 • Wzrost zbliżenia i więzi w obrębie rodziny. 
 • Zwiększenie świadomości wzajemnych potrzeb. 
 • Podniesienie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci. 
 • Rozwinięcie emocjonalnej świadomości. 

Efekty psychoterapii rodzin zdecydowanie są rezultatem stopnia zaangażowania członków rodziny w cały proces terapeutyczny.

Psychoterapia w Centrum Terapii Synteza w Krakowie

W naszym centrum psychoterapią rodzin zajmują się: