Dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ

Grzegorz Iniewicz jest psychologiem, profesorem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz posiada certyfikat European Association for Psychotherapy a także Certyfikat Seksuologa Klinicznego PTS. Prowadzi psychoterapię w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest także współpracownikiem Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Jest superwizorem współpracującym z różnymi ośrodkami psychoterapeutycznymi oraz prowadzącym zajęcia na kursach przygotowujących do certyfikatu psychoterapeuty i certyfikatu seksuologa klinicznego.

Grzegorz Iniewicz w psychoterapii korzysta z metod podejścia psychodynamicznego oraz systemowego. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Swoją pracę terapeutyczną regularnie superwizuje. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktorem książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autorem monografii „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”. Były sekretarz i członek Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kalendarz
Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta
Stopień naukowy Doktor habilitowany, profesor UJ
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia
 • Terapia par
 • Seksuologia
Kwalifikacje
 • Specjalista psychologii klinicznej (II stopnia)
 • Certyfikat Psychoterapeuty SNP PTP
 • Certyfikat Superwizora SNP PTP
 • Certyfikat European Association for Psychotherapy
 • Certyfikat Seksuologa Klinicznego PTS
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta, seksuolog, superwizor

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

 • Seksuologia

  Obejmuje leczenie farmakologiczne dysfunkcji seksualnych, a także psychoterapię seksuologiczną. Oferujemy terapię uzależnienia od seksu, seksuologiczną terapia par oraz wsparcie dla osób transpłciowych.

Grzegorz Iniewicz zajmuje się między innymi terapią:

 • pacjentów z problemami seksuologicznymi
 • par przeżywających kryzys związku i inne trudności relacyjne
 • osób przeżywających trudności w związku ze swoją tożsamością płciową i seksualną
 • problemów seksuologicznych dzieci (praca terapeutyczna z rodzicami)
 • zaburzeń osobowości

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Grzegorz Iniewicz w Centrum Terapii Synteza zajmuje się terapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych, terapią rodzinną oraz terapią par. Przyjmuje pacjentów z różnorodnymi trudnościami, w tym przeżywających stres mniejszościowy i dysforię płciową.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 minut)
  350 zł
 • Konsultacja pary (pierwsza, 50 minut)
  440 zł
 • Konsultacja rodzinna (pierwsza, 50 minut)
  400 zł
 • Sesja terapii indywidualnej (50 minut)
  280 zł
 • Sesja terapii pary (50 minut)
  400 zł
 • Sesja terapii rodzinnej (50 minut)
  350 zł

Doświadczenie

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPSWspółpracownik

Praca naukowa i dydaktyczna w zakresie psychologii klinicznej i seksuologii.

Prywatny gabinet psychoterapeutycznyPsychoterapeuta, seksuolog

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Terapia rodzin i par.

Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego UJAdiunkt

Praca naukowa i dydaktyczna w zakresie psychologii klinicznej i seksuologii.

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w KrakowieStarszy asystent, psychoterapeuta, seksuolog

1996-2012 Ambulatorium Terapii Rodzin, 2012- 2019 Ambulatorium Kliniki Psychiatrii, Od 2019 Poradnia Seksuologiczna.