mgr Anna Wiśniewska

Anna Wiśniewska jest absolwentką neurobiologii i psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego (na 5. roku), akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Poza Centrum Terapii Synteza, pracuje także jako psycholożka i psychoterapeutka w Poradni Psychologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Poszerza swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Pracuje zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz kodeksem etycznym PTP, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Lokalizacja gabinetu Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psycholog, Neurobiolog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Stopień naukowy Magister psychologii
Obszary pracy klinicznej  
 • Psychoterapia
Kwalifikacje  
 • Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeutka

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Anna Wiśniewska na co dzień pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi i z rodzinami, łącząc wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii. W swojej pracy łączy podejście psychodynamiczne oraz systemowe.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 minut)
  300 zł
 • Konsultacja rodzinna (pierwsza, 50 minut)
  300 zł
 • Sesja terapii indywidualnej (50 minut)
  220 zł
 • Konsultacja indywidualna młodzieży (50 minut)
  230 zł
 • Sesja terapii rodzinnej (50 minut)
  280 zł

Doświadczenie

Anna Wiśniewska zdobywała oświadczenie zawodowe  m.in. pracując z dziećmi i młodzieżą w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego SIEMACHA oraz z grupami seniorów w projekcie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei. Odbyła staże z zakresu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin, a także Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Uczestniczyła również w praktykach zawodowych na Oddziałach Klinicznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i Narodowego Instytutu Onkologii, a także w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży RAMPA.