Mgr Martyna Przybyło

Martyna Przybyło jest absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w CM UJ, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach.

Martyna Przybyło posiada doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i rodzinami, jednak szczególnym zainteresowaniem darzy obszar pracy klinicznej z dorosłymi pacjentami. cierpiącymi z powodu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych i trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Aktualnie jest w trakcie procesu certyfikacji, zmierzającego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Swoją pracę diagnostyczną i terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Kalendarz
Lokalizacja gabinetu Aleja Pokoju 29B/21, Kraków
Wykształcenie Psycholog
Stopień naukowy Magister psychologii
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia
Kwalifikacje
 • Całościowy kurs psychoterapii, w trakcie certyfikacji w PTP
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

Martyna Przybyło zajmuje się między innymi terapią:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • związaną z trudnościami relacyjnymi
 • związaną z kryzysem tożsamości

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Martyna Przybyło w Centrum Terapii Synteza zajmuje się psychoterapią indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi głównie terapię długoterminową, ukierunkowaną na uzyskiwanie trwałych i ugruntowanych zmian przeżywania i funkcjonowania. Terapia psychodynamiczna polega m.in. na rozpoznaniu i zrozumieniu nieświadomych aspektów psychiki: przeżyć emocjonalnych, potrzeb, konfliktów wewnętrznych, które w znacznym stopniu wpływają również na świadome wybory, decyzje oraz relacje z innymi.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 minut)
  300 zł
 • Sesja terapii indywidualnej (50 minut)
  220 zł
 • Diagnostyka w kierunku ADHD:

 • Spotkanie diagnostyczne (50 minut)
  350 zł
 • DIVA V
  380 zł
 • DIVA V + MMPI II
  850 zł
 • Spotkanie podsumowujące (50 minut)
  200 zł
 • Opinia psychologiczna
  250 zł

Doświadczenie

Martyna Przybyło doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie stażu w Katedrze Psychoterapii UJ CM, pracy w Integracyjnej Szkole Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej Karan, a także w Ośrodku Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych. Obecnie, poza Centrum Terapii Synteza, pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz w gabinecie prywatnym.