dr Kinga Gryglicka

Kinga Gryglicka to psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda. Posiada stopień naukowy Doktora Nauk o Zdrowiu uzyskany w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką wielu publikacji naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach i kongresach. Swoją działalność dydaktyczną rozwija jako wykładowca w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, prowadząc liczne zajęcia z dziedziny psychologii, jak również na kierunku pedagogicznym z psychologii dzieci i młodzieży. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie stanowi wsparcie dla pacjentów, jak również ich bliskich. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą będąc wcześniej zatrudniona w szkole podstawowej i liceum. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuroposychologicznego. Uzyskała liczne nagrody w dziedzinie badań i osiągnięć naukowych. Doskonali swoje umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Rozwija swoje zainteresowania z zakresu neuropsychologii klinicznej.

Kalendarz
Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda
Stopień naukowy Doktor nauk o zdrowiu
Obszary pracy klinicznej
 • Diagnoza neuropsychologiczna
 • Psychoonkologia
Kwalifikacje Członek Polskiego Towarzystwa Neuroposychologicznego
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Neuropsycholog, pedagog

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Kinga Gryglicka w Centrum Terapii Synteza przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzież na diagnozy neuropsychologiczne oraz porady psychoonkologiczne. Zajmuje się diagnozą:

 • osobowości,
 • ADHD,
 • spektrum autyzmu.

Cennik usług

 • Wywiad (90 minut)
  350 zł
 • Diagnoza psychologiczna/pedagogiczna  (60 minut)
 • test Conners (diagnoza ADHD) 
  180zł
 • test ASRS (diagnoza spektrum autyzmu)
  150 zł
 • test ADOS-2 (diagnoza spektrum autyzmu)
  350 zł
 • test DIVA (diagnoza osobowości)
  380 zł
 • test MMPI 2 (diagnoza osobowości)
  500 zł
 • test DIVA + MMPI 2 (diagnoza osobowości)
  850 zł
 • Diagnoza neuropsychologiczna (2 x 60 minut)
  2 x 250zł
 • Spotkanie podsumowujące  (60 minut)
  250 zł
 • Opinia  (10 minut)
  250 zł
 • Porada psychoonkologiczna (pierwsza)  (50 minut)
  300 zł
 • Porada psychoonkologiczna (kolejna)  (50 minut)
  230 zł

Doświadczenie

Kinga Gryglicka na co dzień jest zatrudniona jako psycholog w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, Oddziale Onkologicznym oraz w Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą będąc wcześniej zatrudniona w szkole podstawowej i liceum. Doskonali swoje umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach i warsztatach. Rozwija swoje zainteresowania z zakresu neuropsychologii klinicznej.