Mgr Kamila Mikołajewska

Kamila Mikołajewska jest absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła 4,5-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowo-psychodynamicznym atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz studia podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także 2,5-letni Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych realizowany przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kalendarz
Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psycholog, seksuolog
Stopień naukowy Magister psychologii
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia
 • Terapia par
 • Seksuologia
Kwalifikacje
 • Całościowy kurs psychoterapii
 • Studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii
 • Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta, seksuolog, terapeuta par

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

Kamila Mikołajewska zajmuje się między innymi terapią:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń osobowości
 • par przeżywających kryzys związku i inne trudności relacyjne
 • dysfunkcji seksualnych
 • par z trudnościami w życiu seksualnym
 • dysforii płciowej

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Kamila Mikołajewska jest psychoterapeutką i seksuologiem. Pracuje indywidualnie oraz z parami. W Centrum Terapii Synteza przyjmuje pary, które przeżywają sytuację kryzysu relacji oraz trudności związane z zakłóceniami życia seksualnego. Przyjmuje także pacjentów indywidualnych zgłaszających lęk, zaburzenia nastroju, dysfunkcje seksualne, a także trudności związane z przeżywaniem własnej tożsamości płciowej i seksualnej.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 minut)
  300 zł
 • Konsultacja pary (pierwsza, 50 minut)
  340 zł
 • Sesja terapii indywidualnej (50 minut)
  230 zł
 • Sesja terapii pary (50 minut)
  300 zł

Doświadczenie

Kamila Mikołajewska doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w Dziennym Ośrodku Leczenia Nerwic, Programie Aktywności Lokalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Odbyła staż w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, gdzie uczyła się diagnozy i terapii dziecka – ofiary wykorzystania seksualnego oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień, gdzie pogłębiała wiedzę m.in. z zakresu terapii osób uzależnionych od seksu. Prowadziła warsztaty dla osób doświadczających przemocy i grupy rozwojowe dla kobiet.