Mgr Michał Buczek

Michał Buczek jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej akredytowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Ignatianum w Krakowie, a także całościowe 4-letnie Studium Psychoterapii Integracyjnej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapeutycznym w Warszawie. Od 2019 roku w trakcie kursu Systemowa Terapia Rodzin – szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

Przed podjęciem studiów na kierunku psychologia, pracował na stanowisku  wychowawcy chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym w Zespole Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych nr 2 w Krakowie-Nowej Hucie. Następnie w Pogotowiu Opiekuńczym, a później jako starszy wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im dr Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie. Doświadczenia z ówczesnej pracy stały się motywatorem do zgłębienia wiedzy z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoterapii.

Michał Buczek swoje doświadczenie zdobywał w trakcie licznych praktyk i staży, w trakcie których miał możliwość poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Pracował między innymi z dziećmi w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Specjalnym nr 100 w Krakowie oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, prowadził zajęcia integracyjne dla klas I-III w Zespole Szkół Integracyjnych nr 2 w Krakowie, Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu, Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie oraz w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie. Prowadził także zajęcia świetlicowe i terapeutyczne na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, w  Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie oraz z młodzieżą w klasach gimnazjalnych i szkołach zawodowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Krakowie. Odbył również czteromiesięczny staż na stanowisku opiekuna w Państwowym Domu Pomocy Społecznej Dla Ludzi Starych i Psychicznie Chorych w Moczarach oraz staż seksuologiczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Instytytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie. Pracował także w Poradni Zdrowia Psychicznego Sigma Bi w Bytomiu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach. Aktualnie rozwija prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Ponadto stale pogłębia swoją wiedzę, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Należy do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Lokalizacja gabinetu Aleja Pokoju 29B/21, Kraków
Wykształcenie Psycholog, pedagog, psychoterapeuta, seksuolog
Stopień naukowy Magister psychologii oraz pedagogiki rewalidacyjnej
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia
 • Terapia par
 • Seksuologia
Kwalifikacje
 • 4 letnie Studium Psychoterapii Integracyjnej
 • Studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej
 • Całościowy kurs psychoterapii - w trakcie
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta, pedagog, seksuolog

Obszary działalności

 • Seksuologia

  Obejmuje leczenie farmakologiczne dysfunkcji seksualnych, a także psychoterapię seksuologiczną. Oferujemy terapię uzależnienia od seksu, seksuologiczną terapia par oraz wsparcie dla osób transpłciowych.

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

 • Terapia par

  Terapię par w Centrum Terapii Synteza prowadzą psychoterapeuci i seksuolodzy. Oddziaływania terapeutyczne dotyczą więzi między partnerami, wzajemnej komunikacji, budowania wspólnej tożsamości pary, a także jakości relacji intymnej.

Michał Buczek  zajmuje się między innymi:

Terapią par:

 • przeżywających trudności w relacji emocjonalnej
 • z problemami w obszarze seksualności
 • z trudnościami w komunikacji

Terapią indywidualną:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń i dysfunkcji seksualnych

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Michał Buczek pracuje w paradygmacie integracyjnym. W swojej pracy stara się elastycznie ustalać metody postępowania, które będą najwłaściwsze – najbardziej skuteczne dla Pacjenta, uwzględniając specyfikę jego trudności. Szczególnie zwraca uwagę na zdarzenia związane z poczuciem skrzywdzenia, osamotnienia czy odrzucenia.  Pracuje z pacjentami indywidualnymi oraz z parami. W Centrum Terapii Synteza prowadzi psychoterapię indywidualną, w tym seksuologiczną oraz terapię par.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 minut)
  300 zł
 • Konsultacja pary (pierwsza, 50 minut)
  340 zł
 • Konsultacja pary (pierwsza, 80 minut)
  400 zł
 • Konsultacja rodzinna (pierwsza, 50 minut)
  340 zł
 • Sesja terapii indywidualnej (50 minut)
  230 zł
 • Konsultacja indywidualna młodzieży (50 minut)
  230 zł
 • Sesja terapii pary (50 minut)
  300 zł
 • Sesja terapii pary (80 minut)
  350 zł
 • Sesja terapii rodzinnej (50 minut)
  300 zł

Doświadczenie

Michał Buczek doświadczenie w pracy terapeutycznej i seksuologicznej zdobywał  w następujących ośrodkach: na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, w trakcie czteromiesięcznego stażu na stanowisku opiekuna w Państwowym Domu Pomocy Społecznej Dla Ludzi Starych i Psychicznie Chorych w Moczarach oraz w trakcie stażu seksuologicznego w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Instytytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego Sigma Bi w Bytomiu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach. Ponadto brał udział w licznych kursach i szkoleniach. Od 2015 roku prowadzi prywatną praktykę.