logo

Mgr Małgorzata Kosiba

Małgorzata Kosiba jest absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnoślaskim Centrum Psychoterapii oraz Studium Pedagogiczne na Politechnice Krakowskiej. Obecnie jest na ostatnim roku całościowego czteroletniego kursu z Psychoterapii Gestalt rekomendowanego przez stowarzyszenie EAGT. Ukończyła kurs I stopnia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Ma uprawnienia trenerskie do prowadzenia zajęć z Integracji Funkcji Wykonawczych i Treningu Umiejętności Społecznych. Odbyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą– m.in. Specjalistyczny kurs diagnozy neuropsychologicznej dzieci i młodzieży, Diagnozę i terapię zaburzeń zachowania, zachowań opozycyjno-buntowniczych, dyssocjalnych i agresywnych, Trening Umysłu. Jej doświadczenie zawodowe objemuje prowadzenie psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w ramach prywatnego gabinetu i w Fundacji „Moja przestrzeń”, prowadzenie grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych w Stowarzyszeniu Siemacha i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto, posiada doświadczenie z zakresu pracy z grupą w obszarze rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Jest czynnym dydaktykiem na Uczelni SWPS, prowadząc zajęcia dla studentów psychologii.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, socjoterapeuta, dydaktyk SWPS
Stopień naukowy Magister psychologii stosowanej
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia
Kwalifikacje
 • Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnoślaskim Centrum Psychoterapii
 • Studium Pedagogiczne na Politechnice Krakowskiej
 • Całościowy kurs z Psychoterapii Gestalt (w trakcie)
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  W Centrum Terapii Synteza prowadzona jest psychoterapia indywidualna osób dorosłych oraz terapia par. Terapeuci pracują w podejściach: psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym.

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Małgorzata Kosiba w Centrum Terapii Synteza pracuje indywidualnie z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Cennik usług

 • Cennik
  do 31.12.2023
 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 minut)
  260 zł
 • Konsultacja rodzinna (pierwsza, 50 minut)
  260 zł
 • Sesja terapii indywidualnej (50 minut)
  200 zł
 • Sesja terapii rodzinnej (50 minut)
  240 zł

Doświadczenie

Umów się na konsultację