dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

Dorota Sobczyk jest kardiologiem oraz specjalistą chorób wewnętrznych. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Studia doktoranckie ukończyła w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat i habilitację uzyskała w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na co dzień pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Udziela poraz z zakresu kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Lokalizacja gabinetu Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, internista, ultrasonografista
Stopień naukowy Doktor habilitowany nauk medycznych
Obszary pracy klinicznej  
 • Kardiologia
  • Choroby wewnętrzne
  W Centrum Terapii Synteza, Kraków Kardiolog

  Obszary działalności

  Leczone choroby:

  • Nadciśnienie tętnicze
  • Choroba wieńcowa
  • Wady serca
  • Zawał serca
  • Niewydolność serca
  • Zaburzenia rytmu serca
  • Choroba niedokrwienna serca
  • Choroby serca
  • Arytmia
  • Nadciśnienie
  • Kołatanie serca
  • Nowotwór serca

  Zainteresowania zawodowe:

  • Wady zastawkowe serca
  • Kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
  • Niewydolność serca
  • Kwalifikacja do transplantacji serca oraz LVAD
  • Zaburzenia rytmu
  • Stany zagrożenia życia w kardiologii
  • Echokardiografia i ultrasonografia

  Działalność w Centrum Terapii Synteza

  dr hab. n. med. Dorota Sobczyk w Centrum Terapii Synteza prowadzi konsultacje kardiologiczne.

  Cennik usług

  • Echo serca
   220 zł
  • Konsultacja kardiologiczna
   300 zł
  • Konsultacja kardiologiczna + echo serca
   450 zł
  • Konsultacja kardiologiczna + echo serca + EKG
   480 zł
  • Konsultacja kardiologiczna + EKG spoczynkowe
   330 zł
  • Wystawienie e-recepty (kontynuacja leczenia)
   110 zł

  Doświadczenie

  • Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (kierownik zespołu)
  • oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  • od 2011 roku: kierownik Centralnej Izby Przyjęć, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  • od 2016 roku: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
  • od 2017 roku: Adiunkt w Klinice Chorób Serca i Naczyń, Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

   

  Osiągnięcia naukowe:

  • współautorka ponad 100 prac oryginalnych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych
  • wykładowca na konferencjach i kursach naukowych
  • współpraca z Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polską Radą Resuscytacji oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratowniczego
  • współpraca z Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej
  • kierownik naukowy kursów: „Echokardiografia w stanach zagrożenia życia”, „Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia”
  • stały wykładowca kursów Komitetu Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA)
  • współtwórca zaakceptowanego przez Zarząd PTAiIT programu certyfikacji w zakresie ultrasonografii i echokardiografii dla lekarzy anestezjologów
  • autorka pierwszego polskiego portalu edukacyjnego, poświęconego ultrasonografii w stanach zagrożenia życia, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej, www.criticalusg.pl
  • współautorka i redaktor pierwszego polskiego podręcznika poświęconego ultrasonografii point-of-care, pt. „Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia i intensywnej terapii”, wydanego przez Polską Radę Resuscytacji
  • współautorka książki pt. „New approaches to the aortic disease from valve to abdominal bifurcation”, red. I.C. Tintoiu I wsp. wydanej przez Elsevier
  • współtwórczyni platformy edukacyjnej poświęconej zaburzeniom rytmu www.zaburzeniarytmu.pl
  • współautorka materiałów zawartych na platformie e-learningowej Akademia Hipotermii oraz podręcznika pt. „Hipotermia. Kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia.”
  • autorka programu szkolenia i kierownik naukowy kursów w zakresie ultrasonografii dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego