Mgr Anna Pilecka

Anna Pilecka jest psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwalifikacje z zakresu psychoterapii zdobyła kończąc całościowe szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Katedrę Psychoterapii UJ oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ. Po zakończeniu szkolenia swoją wiedzę i umiejętności rozwija w ramach szkoleń, warsztatów oraz konferencji obejmujących tematykę psychoterapii.
Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psycholog, psychoterapeuta
Stopień naukowy Magister psychologii
Obszary pracy klinicznej Psychoterapia
Kwalifikacje
 • Certyfikat Psychoterapeuty PTP
 • Całościowy kurs psychoterapii
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

Anna Pilecka zajmuje się między innymi terapią:

zaburzeń lękowych
zaburzeń depresyjnych
zaburzeń osobowości
zaburzeń odżywiania
zaburzeń psychosomatycznych
związaną z trudnościami relacyjnymi
związaną z kryzysem tożsamości
związaną z utratą, sytuacją kryzysową
dorosłej młodzieży i młodych dorosłych przeżywających różnego rodzaju trudności

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Anna Pilecka prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych
doświadczających różnego rodzaju trudności. Pracuje w oparciu o
podejście psychodynamiczne, bliskie są jej także założenia perspektywy
integracyjnej w psychoterapii.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 minut)
  300 zł
 • Sesja terapii indywidualnej (50 minut)
  230 zł

Doświadczenie

Anna Pilecka doświadczenie zdobywała w ramach praktyk oraz staży m.in.
na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala im. J. Babińskiego, na  Oddziale
Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala
Uniwersyteckiego, w Klinice Neurologii Collegium Medicum UJ oraz
poradni terapii uzależnień i współuzależnienia NZOZ „Dobrej Nadziei”.
Pracowała w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Radziszowie oraz
Myślenicach. Obecnie, poza Centrum Terapii Synteza, pracuje w Poradni
Zdrowia Psychicznego NZOZ Inter-Medicus oraz gabinecie prywatnym.