Lek. Aleksandra Łojko

Aleksandra Łojko jest lekarką, specjalistką psychiatrii dzieci i młodzieży.  Jest absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale lekarskim w 2011 roku. Od wielu lat bierze udział w konferencjach, szkoleniach edukacyjnych w kraju i zagranicą. Od 2014 r współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu. W 2021 roku rozpoczęła szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym  w Fundacji im. Marii Orwid w Krakowie. Obecnie jest związana zawodowo z Centrum Poradnictwa i Psychoterapii Phanari w Toruniu,  gdzie  prowadzi  praktykę zawodową.

Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psychiatra dzieci i młodzieży
Stopień naukowy Lekarz medycyny
Obszary pracy klinicznej
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
Kwalifikacje
 • Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychiatra dzieci i młodzieży

Obszary działalności

 • Psychiatria

  Obejmuje diagnostykę i leczenie farmakologiczne ADHD, problemów ze snem, zaburzeń lękowych, osobowości, depresyjnych i innych zaburzeń nastroju oraz psychotycznych. Możliwe są także konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii.

Aleksandra Łojko zajmuje się diagnostyką i leczeniem między innymi następujących zaburzeń:

 • zaburzenia depresyjne i lękowe,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu dzieci,
 • ADHD,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zburzenia emocjonalne i zachowania u dzieci,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • schizofrenia,
 • zaburzenia osobowości,
 • uzależnienia.

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Aleksandra Łojko w Centrum Terapii Synteza prowadzi konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w wieku 14-17 lat.

Cennik usług

 • Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży (pierwsza)
  450 zł
 • Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży (kolejna)
  350 zł
 • Wystawienie recepty lub zaświadczenia (kontynuacja leczenia)
  110 zł

Doświadczenie

Aleksandra Łojko w latach 2013 – 2023 pracowała w szpitalu wojewódzkim w Toruniu na oddziałach psychiatrii dzieci i młodzieży, dorosłych, psychogeriatrii,  w poradni psychiatrycznej , izbie przyjęć jako lekarz dyżurny (Toruń,  Grudziądz),  w oddziale odwykowym dla młodzieży w WOTUIW w Toruniu. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego podjęła również prace dydaktyczną na UMK w Toruniu na wydziale lekarskim i pedagogicznym. Swoje umiejętności i wiedzę poszerzała pracując przez kilka lat jako lekarz dyżury w punkcie pierwszej pomocy.