Neurolog

Czym zajmuje się neurolog?

Neurolog zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na schorzeniach i dolegliwościach, których podłożem są procesy doprowadzające do degradacji układu nerwowego człowieka. Z pomocy neurologa korzystają również pacjenci po przebytych urazach, w szczególności urazach głowy lub kręgosłupa.

W kręgu zainteresowań neurologa znajdują się tzw. choroby neurologiczne, do których zaliczamy m.in.:

 • rwę kulszową,
 • zwyrodnienia kręgosłupa,
 • padaczkę,
 • chorobę Parkinsona,
 • chorobę Alzheimera,
 • pląsawicę Huntingtona,
 • udary mózgu oraz stany po udarze mózgu,
 • guzy mózgu,
 • migreny oraz pozostałe bóle głowy.

Jak wygląda konsultacja u neurologa?

Neurologia to dziedzina medycyny, która w równej mierze bazuje na wywiadzie z pacjentem lub osobą mu bliską, badaniu lekarskim oraz specjalistycznej diagnostyce obrazowej. Badanie lekarskie podczas konsultacji w gabinecie skupia się przede wszystkim na badaniu prostych odruchów fizjologicznych, ocenie sprawności chodzenia, ocenie prawidłowości mowy i czucia powierzchniowego. Badanie najczęściej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu lekarskiego, podczas którego neurolog kompletuje podstawowe informacje na temat dolegliwości i dotychczasowych objawów pacjenta.

Jak wygląda badanie neurologiczne?

Podstawowe badanie neurologiczne nie jest ani bolesne, ani skomplikowane. Jest to badanie fizykalne, które polega m.in. na sprawdzeniu prawidłowości odruchów neurologicznych, odczuć pacjenta i zdolności wykonywania określonych ruchów, a także funkcjonowania poszczególnych zmysłów.

Badanie neurologiczne może być przeprowadzane w różnych celach. W zależności od celu badania lekarz może wykonać: badanie głowy, badanie objawów oponowych, badanie funkcji nerwów czaszkowych, badanie czucia, badanie układu ruchu, badanie zdolności wykonywania ruchów celowych, badanie prostych zdolności umysłowych lub badanie stanu psychicznego pacjenta.

Diagnostyka specjalistyczna

Ze względu na specyfikę pracy obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, diagnostyka schorzeń neurologicznych wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań. W zależności do wstępnego rozpoznania jednostki chorobowej neurolog może zlecić przeprowadzenie:

 • tomografię komputerową (TK),
 • rezonans magnetyczny (MRI),
 • elektroencefalografię (EEG),
 • tomografie emisyjną (PET-CT).

Neurolog a rehabilitacja neurologiczna

W swojej pracy neurolog często współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin, m.in. z fizjoterapeutą. Rehabilitacja neurologiczna to szczególny dział fizjoterapii, który polega na planowanym wdrażaniu działań rehabilitacyjnych mających na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów neurologicznych, m.in. pacjentów po udarach, po urazach czaszkowo mózgowych oraz pacjentów borykających się z innymi schorzeniami neurologicznymi. Najważniejszym celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie choremu wszystkich funkcji życiowych utraconych na skutek przebytego urazu lub schorzenia. Rehabilitacja neurologiczna może również przyczyniać się do spowolnienia postępowania procesów degradacyjnych układu nerwowego, a w konsekwencji do zachowania przez pacjenta sprawności.

Neurolog Kraków – Prywatna wizyta w Centrum Terapii Synteza

Pacjentów zainteresowanych konsultacją z lekarzem specjalistą zachęcamy do kontaktu z Centrum Terapii Synteza. W naszej placówce od września 2020 r. przyjmuje wykwalifikowany neurolog z bogatym doświadczeniem zawodowym. Centrum oferuje także usługi m.in. diabetologa oraz endokrynologa.

Naszym Pacjentom zapewniamy dogodne terminy konsultacji oraz krótki czas oczekiwania na pierwszą wizytę.