Mgr Katarzyna Czapkiewicz

Katarzyna Czapkiewicz jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką, asystentką psychodramy i superwizorką- aplikantką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Studia psychologiczne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie odbyła pełne szkolenie psychoterapeutyczne organizowane przez Medyczne Centrum Szkolenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jerzego Aleksandrowicza, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz szkolenie pierwszego stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Katarzyna Czapkiewicz aktualnie jest w trakcie szkolenia superwizorskiego.

Kalendarz
Lokalizacja gabinetu ul. Bonarka 11, Kraków
Wykształcenie Psycholog, psychoterapeuta
Stopień naukowy Magister psychologii
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia
Kwalifikacje
 • Certyfikat Psychoterapeuty SNP PTP
 • Certyfikat asystenta psychodramy
 • Aplikacja superwizorska
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta, superwizor

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

Katarzyna Czapkiewicz zajmuje się między innymi terapią:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń depresyjnych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • związaną z trudnościami relacyjnymi
 • związaną z kryzysem tożsamości

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Katarzyna Czapkiewicz  w Centrum Terapii Synteza zajmuje się psychoterapią indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi głównie terapię długoterminową, ukierunkowaną na uzyskiwanie trwałych i ugruntowanych zmian przeżywania i funkcjonowania, wynikających z rozpoznawania wewnątrzpsychicznych mechanizmów i modyfikowania nieświadomych wzorców, utrwalonych w osobowości pacjenta.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza, 50 min.)
  300 zł
 • Sesja terapii indywidualnej, 50 min.
  230 zł

Doświadczenie

Katarzyna Czapkiewicz doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach klinicznych psychiatryczno- psychoterapeutycznych w Olsztynie i w Krakowie, zaczynając od Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, poprzez nowopowstające ośrodki psychoterapeutyczne, ostatecznie osiadając w gabinecie prywatnym.

Katarzyna Czapkiewicz zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz psychoterapią grupową osób dorosłych m.in. z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, czy zaburzeniami afektywnymi. Pracuje w podejściu psychodynamicznym, czerpiąc także z innych nurtów psychoterapeutycznych. Dodatkowo realizuje się jako sekretarz redakcji kwartalnika „Psychoterapia”, czasopisma Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.