mgr Anna Boncheva (Sroka)

Anna Boncheva jest psychologiem, specjalistką psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie akredytowane przez PARPA oraz Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Anna Boncheva posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kalendarz
Wykształcenie Psycholog, Specjalista Terapii Uzależnień, Psychoterapeuta Psychodynamiczny
Stopień naukowy Magister psychologii
Obszary pracy klinicznej
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia grupowa
Kwalifikacje
 • Studium Terapii Uzależnień I Współuzależnienia
 • Całościowy Kurs Psychoterapii
W Centrum Terapii Synteza, Kraków Psychoterapeuta
 

Obszary działalności

 • Psychoterapia

  To jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Oferujemy psychoterapię zgodną z podejściem psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz integracyjnym w zakresie psychoterapii:

Anna Boncheva w Centrum Terapii Synteza zajmuje się między innymi terapią:

zaburzeń nastroju
zaburzeń osobowości
zaburzeń lękowych
trudności adaptacyjnych, np.  związanych z życiem na emigracji
trudności w relacjach z ludźmi
trudności w radzeniu sobie z emocjami
zaburzeń psychosomatycznych
nadużywania środków psychoaktywnych lub zachowań o charakterze nałogowym
trudności związanych z używaniem przez bliską osobą (partnera/rodzica) substancji psychoaktywnych dziś lub w przeszłości

Działalność w Centrum Terapii Synteza

Anna Boncheva pracuje indywidualnie, w trybie online, z osobami, które dostrzegają u siebie różnego rodzaju trudności w codziennym funkcjonowaniu, rozumieniu siebie i swoich emocji, budowaniu lub utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Stara się, by w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji, mogły one swobodnie poszukiwać przyczyn swoich problemów i trudności, a w konsekwencji zwiększyć wpływ na swoje życie, samopoczucie oraz relacje z ludźmi.

Cennik usług

 • Konsultacja psychoterapeutyczna online (pierwsza, 50 minut)
  300 zł
 • Sesja terapii indywidualnej online (50 minut)
  220 zł

Doświadczenie

Prywatna praktyka psychoterapeutycznaPsychoterapeuta

Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując jako terapeutka grupowa i indywidualna w poradniach leczenia uzależnień oraz w Szpitalu Klinicznym im. dra J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Rehabilitacji Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (tzw. Podwójna Diagnoza). W ramach praktyki prywatnej od kilku lat prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.