fbpx
logo
  • • Psychiatria • Psychoterapia
    • Seksuologia • Endokrynologia
    • Fizjoterapia uroginekologiczna
    • Gastroenterologia • Dietetyka • KRAKÓW

Psychoterapia

Jak powinna wyglądać psychoterapia?

Psychoterapia, zgodnie z nazwą, leczenie przy użyciu oddziaływań psychologicznych, polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą – osobą przygotowaną merytorycznie i psychicznie do jej prowadzenia. Terapia może mieć różne formy – indywidualną, grupową, partnerską, rodzinną.

Terapia powinna odbywać się w bezpiecznych warunkach, pozwalających na swobodną, poufną rozmowę. Pierwsze spotkanie, a także zazwyczaj kilka kolejnych, ma charakter konsultacyjny, pozwalających na rozpoznanie natury zgłaszanych przez pacjenta problemów przez terapeutę, a także sprawdzenie, jak pacjent czuje się w kontakcie z wybranym specjalistą.

Po spotkaniach konsultacyjnych terapeuta i pacjent ustalają cele terapii, jej zasady i założenia. Od tego czasu kolejne spotkania odbywają się regularnie, zwykle nie rzadziej niż raz w tygodniu. To, w jaki sposób przebiegają sesje terapeutyczne zależy od sposobu pracy terapeuty i wcześniejszych ustaleń. W zależności od przyjętej metody pracy terapeuta może być bardziej lub mniej aktywny, jednak zwykle jego praca polega na odnoszeniu się do treści, które wnosi pacjent. Z perspektywy uczestnika terapii jest to więc proces wymagający własnej inicjatywy i zaangażowania. Terapeuta nie daje gotowych rozwiązań, a raczej pomaga pacjentowi doprowadzać do ich samodzielnego odnajdowania. Jest natomiast pomocny w wykrywaniu mechanizmów psychologicznych, które stoją za zachowaniami, decyzjami i emocjami pacjenta.

Psychoterapia jest procesem. Nie należy oczekiwać natychmiastowych zmian, a raczej stopniowego przemieszczania się z punktu wyjścia do określonych na początku terapii celów. Cele te, podobnie jak oczekiwania pacjenta wobec terapii, często zmieniają się w jej trakcie, wraz z odkrywaniem nowych możliwości, natury własnych przeżyć i rozpoznawaniem przyczyn dotychczasowych trudności. Jest to całkowicie naturalne.

Terapia kończy się po uzgodnieniu terminu jej zakończenia wspólnie przez terapeutę i pacjenta. Decyzja ta może wynikać z rozpoznania, że cele psychoterapii zostały zrealizowane i nie pojawiają się nowe albo z innych względów, na przykład związanych z decyzjami życiowymi pacjenta.

Jak powinna wyglądać psychoterapia?

Psychoterapia, zgodnie z nazwą, leczenie przy użyciu oddziaływań psychologicznych, polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą – osobą przygotowaną merytorycznie i psychicznie do jej prowadzenia. Terapia może mieć różne formy – indywidualną, grupową, partnerską, rodzinną.

Terapia powinna odbywać się w bezpiecznych warunkach, pozwalających na swobodną, poufną rozmowę. Pierwsze spotkanie, a także zazwyczaj kilka kolejnych, ma charakter konsultacyjny, pozwalających na rozpoznanie natury zgłaszanych przez pacjenta problemów przez terapeutę, a także sprawdzenie, jak pacjent czuje się w kontakcie z wybranym specjalistą.

Po spotkaniach konsultacyjnych terapeuta i pacjent ustalają cele terapii, jej zasady i założenia. Od tego czasu kolejne spotkania odbywają się regularnie, zwykle nie rzadziej niż raz w tygodniu. To, w jaki sposób przebiegają sesje terapeutyczne zależy od sposobu pracy terapeuty i wcześniejszych ustaleń. W zależności od przyjętej metody pracy terapeuta może być bardziej lub mniej aktywny, jednak zwykle jego praca polega na odnoszeniu się do treści, które wnosi pacjent. Z perspektywy uczestnika terapii jest to więc proces wymagający własnej inicjatywy i zaangażowania. Terapeuta nie daje gotowych rozwiązań, a raczej pomaga pacjentowi doprowadzać do ich samodzielnego odnajdowania. Jest natomiast pomocny w wykrywaniu mechanizmów psychologicznych, które stoją za zachowaniami, decyzjami i emocjami pacjenta.

Psychoterapia jest procesem. Nie należy oczekiwać natychmiastowych zmian, a raczej stopniowego przemieszczania się z punktu wyjścia do określonych na początku terapii celów. Cele te, podobnie jak oczekiwania pacjenta wobec terapii, często zmieniają się w jej trakcie, wraz z odkrywaniem nowych możliwości, natury własnych przeżyć i rozpoznawaniem przyczyn dotychczasowych trudności. Jest to całkowicie naturalne.

Terapia kończy się po uzgodnieniu terminu jej zakończenia wspólnie przez terapeutę i pacjenta. Decyzja ta może wynikać z rozpoznania, że cele psychoterapii zostały zrealizowane i nie pojawiają się nowe albo z innych względów, na przykład związanych z decyzjami życiowymi pacjenta.

Psychoterapia

Jak powinna wyglądać psychoterapia/ jak wygląda?

Czy psychoterapia ma sens?

Kiedy udać się do psychoterapeuty?

Jaki jest czas trwania psychoterapii i jakie są efekty?

Co mi dała psychoterapia?

Dlaczego psychoterapia jest taka droga?

O co chodzi w psychoterapii?

Czym różni się psycholog, psychoterapeuta i psychiatra?

Czym jest i jak wygląda psychoterapia psychodynamiczna?

Czym jest i jak wygląda psychoterapia poznawczo-behawioralna?