Pomoc osobom transpłciowym

Pomoc skierowana do osób transpłciowych doświadczających dysforii płciowej

W ofercie Centrum znajdują się świadczenia kierowane do osób transpłciowych doświadczających dysforii płciowej (gender dysphoria wg DSM-5) lub niezgodności płciowej (gender incongruence wg ICD-11) oraz dla ich bliskich.

Kompleksowa diagnostyka seksuologiczna obejmująca:

– konsultacje u lekarza seksuologa, zawierające wstępną ocenę zgłaszanych trudności i dobranie dalszych oddziaływań do indywidualnej sytuacji pacjenta

– konsultacje u psychologa seksuologa, obejmujące poszerzoną diagnostykę stanu zdrowia psychicznego i seksualnego, wsparcie dla osób niepewnych swojej tożsamości płciowej, testy psychologiczne i psychoedukację

– konsultacje u lekarza endokrynologa

– konsultacje u lekarza psychiatry dla osób zmagających się z problemami w zakresie zdrowia psychicznego wtórnymi do dysforii płciowej oraz dla pacjentów ze współistniejącymi (zaburzeniami? można jakoś mniej patologicznie?)

– diagnostyka medyczna na potrzeby ewentualnego leczenia hormonalnego

– przygotowanie do ewentualnych zmian formalno-prawnych

– monitoring i wizyty kontrolne

Dysforia płciowa jest stanem wpływającym na całokształt funkcjonowania osoby, obejmując nie tylko tożsamość płciową czy seksualną ale także relacje rodzinne, partnerskie, społeczne i zawodowe. Z tego powodu oferta centrum poszerzona została o psychoterapię, wsparcie psychologiczne i konsultacje:

– dla osób doświadczających dysforii płciowej

– dla partnerów, rodziców i innych osób bliskich

– dla par, gdzie jedna z osób lub obie doświadczają dysforii płciowej

Czas trwania diagnostyki oraz psychoterapii ustalany jest indywidualnie.

 

Leave a reply